POZOSTAŁE USŁUGI

POZOSTAŁE USŁUGI

Dom Maklerski Navigator świadczy również dodatkowe usługi związane z funkcjonowaniem spółek na rynku kapitałowymi takie jak:

DORADZTWO

  • doradztwo przy wypełnianiu obowiązków informacyjnych przez spółki publiczne (GPW, NewConnect, Catalyst)
  • realizacje ścieżek wyjścia z inwestycji przez znaczących akcjonariuszy / założycieli spółek publicznych
  • doradztwo w zakresie organizacji programów opcyjnych i motywacyjnych (SOP)
  • doradztwo przy przejęciach odwrotnych / fuzjach spółek publicznych

POŚREDNICTWO W OBROCIE

  • pośrednictwo w nabywaniu i zbywaniu papierów wartościowych, w tym obsługa transakcji pakietowych
  • przyjmowanie i przekazywanie oraz wykonywanie zleceń na rynku niepublicznym
  • organizowanie transakcji typu accelerated book building (przyspieszony book building)
  • koordynacja i doradztwo przy wezwaniach na akcje

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Wypełnij formularz kontaktowy, abyśmy poznali Twoje potrzeby i mogli odpowiedzieć na wszelkie pytania: