Już 1 września 2014 r. wchodzi w życie większość zmian w Regulaminie ASO oraz Zasadach Działania Catalyst zatwierdzonych przez Zarząd GPW w lipcu br. Zmiany te przede wszystkim wprowadzają dodatkowe wymagania w zakresie wprowadzenia obligacji danego emitenta do obrotu w ASO Catalyst oraz nakładają dodatkowe obowiązki informacyjne na emitentów notowanych obligacji. W pozostałym zakresie zmiany mają charakter głównie porządkujący.

Wprowadzone zmiany należy ocenić jako krok w dobrą stronę, wynikający z dotychczasowych doświadczeń rynku Catalyst. Nałożenie dodatkowych, ale nie aż tak restrykcyjnych obowiązków na emitentów oraz wprowadzenie minimalnej wartości wprowadzanej emisji na 1 mln zł, powinno uszczelnić rynek obligacyjny przed najbardziej ryzykownymi emitentami. Wynikać to będzie nie tylko z dodatkowych wymogów, obowiązkowej współpracy z Autoryzowanymi Doradcami (na NewConnect istnieje ona od początku i różnie funkcjonuje) ale również z dodatkowych kosztów związanych z wprowadzeniem obligacji na Catalyst.  Poniżej podsumowano najważniejsze zmiany:

Wartość emisji:

Obowiązki informacyjne:

Autoryzowany Doradca:

Dokument Informacyjny:

Nota Informacyjna

Sprawozdania finansowe:

Opłaty w ASO

Rynek notowań:

Autoryzacja obligacji