DOKUMENTY DOM MAKLERSKI NAVIGATOR

DOKUMENTY
ZARZĄD DM NAVIGATOR
RADA NADZORCZA DM NAVIGATOR
  • Waldemar Greloch – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Dorota Dudek Szombara – Członek Rady Nadzorczej
  • Karol Szykowny – Członek Rady Nadzorczej
ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA

W związku z wymogami Rozporządzenia CRR w zakresie ujawnień związanych z adekwatnością kapitałową Zarząd Domu Maklerskiego NAVIGATOR S.A. wskazuje iż od dnia 1 stycznia 2014 stosuje zasady Rozporządzenia CRR w tym zakresie do nowego reżimu prawnego. Informacje dotyczące adekwatności kapitałowej zostały pokazane w nowym układzie , zachowując jednocześnie zakres ujawnień obowiązujący zgodnie z szczegółowymi zasadami rachunkowości dla domów maklerskich, pokazując kształtowanie się adekwatności kapitałowej w ujęciu średniomiesięcznym.

1. Poziom Funduszy własnych na dzień 31.12.2021 roku wynosił 1 689 188,05 PLN (bez uwzględniania niepodzielonego zysku za rok 2021), w tym kapitał podstawowy wynosił 1 689 188,05 PLN, a wysokość kapitałów II kategorii uwzględniona w poziomie funduszy własnych (pożyczka podporządkowana) wynosiła 0,00 PLN.

2. Poziom Funduszy własnych na dzień 31.12.2020 roku wynosił 1 660 071,24 PLN (bez uwzględniania niepodzielonego zysku za rok 2020), w tym kapitał podstawowy wynosił 1 595 279,20 PLN, a wysokość kapitałów II kategorii uwzględniona w poziomie funduszy własnych( pożyczka podporządkowana) wynosiła 0,00 PLN.

Wartości średniomiesięczne Funduszy własnych, poziom ekspozycji na ryzyko oraz współczynniki kapitałowe w roku 2020 zostały wymienione w tabelach w pozycji Adekwatność kapitałowa.

W ciągu roku nie odnotowano przekroczenia poziomu Funduszy własnych

3. Poziom Funduszy własnych na dzień 31.12.2019 roku wynosił 1 595 279,20 PLN (bez uwzględniania niepodzielonego zysku za rok 2019), w tym kapitał podstawowy wynosił 1 595 279,20 PLN, a wysokość kapitałów II kategorii uwzględniona w poziomie funduszy własnych( pożyczka podporządkowana) wynosiła 0,00 PLN.

Wartości średniomiesięczne Funduszy własnych, poziom ekspozycji na ryzyko oraz współczynniki kapitałowe w roku 2019 zostały wymienione w tabelach w pozycji Adekwatność kapitałowa.

W ciągu roku nie odnotowano przekroczenia poziomu Funduszy własnych

4. Poziom Funduszy własnych na dzień 31.12.2018 roku wynosił 1 499 050,17 PLN (bez uwzględniania niepodzielonego zysku), w tym kapitał własny wynosił 1 499 050,17 PLN, a wysokość kapitałów II kategorii uwzględniona w poziomie nadzorowanych kapitałów (pożyczka podporządkowana) wynosiła 0,00 PLN.

Wartości średniomiesięczne Funduszy własnych, poziom ekspozycji na ryzyko oraz współczynniki kapitałowe w roku 2018 zostały wymienione w tabelach w pozycji Adekwatność kapitałowa.

W ciągu roku nie odnotowano przekroczenia poziomu Funduszy własnych

5. Poziom Funduszy własnych na dzień 31.12.2017 roku wynosił 1 385 544,38 PLN (bez uwzględniania niepodzielonego zysku), w tym kapitał własny wynosił 1 385 544,38 PLN, a wysokość kapitałów II kategorii uwzględniona w poziomie nadzorowanych kapitałów (pożyczka podporządkowana) wynosiła 0,00 PLN.

Wartości średniomiesięczne Funduszy własnych, poziom ekspozycji na ryzyko oraz współczynniki kapitałowe w roku 2017 zostały wymienione w tabelach w pozycji Adekwatność kapitałowa.

W ciągu roku nie odnotowano przekroczenia poziomu Funduszy własnych

6. Poziom Funduszy własnych na dzień 31.12.2016 roku wynosił 1 327 892,34 PLN (bez uwzględniania niepodzielonego zysku), w tym kapitał własny wynosił 1 327 892,34 PLN, a wysokość kapitałów II kategorii uwzględniona w poziomie nadzorowanych kapitałów ( pożyczka podporządkowana) wynosiła 0,00 PLN.

7. Poziom Funduszy własnych na dzień 31.12.2015 roku wynosił 1.055.736,46 PLN, w tym kapitał własny wynosił 1.055.736,46 PLN, a wysokość kapitałów II kategorii uwzględniona w poziomie nadzorowanych kapitałów (pożyczka podporządkowana) wynosiła 0,00 PLN.

Wymóg kapitałowy – poziom ekspozycji na ryzyko (PLN)Na 31.12.2021Na 31.12.2020Na 31.12.2019Na 31.12.2018Na 31.12.2017Na 31.12.2016Na 31.12.2015
Ryzyko kredytowe02 574 828,861 188 844,87724 057,66336 455394 776615 000
Przekroczenie limitu koncentracji000 00 00
Ryzyko operacyjne0000 00 0
Fundusze własne oparte na stałych kosztach pośrednich1 082 716,96203 136,55110 469,8790 568,75 67 96589.495 89.495
Łączna kwota ekspozycji na ryzyko1 082 716,962 574 828,861 380 873,381 132 109,38849 5651 092 4111 118 688

Zarząd Domu Maklerskiego Navigator S.A. informuje, iż nie stosuje zmiennych składników wynagrodzeń.

SPRAWOZDANIA FINANSOWE