DOKUMENTY DOM MAKLERSKI NAVIGATOR

DOKUMENTY
ZARZĄD DM NAVIGATOR
RADA NADZORCZA DM NAVIGATOR
  • Waldemar Greloch – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Dorota Dudek Szombara – Członek Rady Nadzorczej
  • Karol Szykowny – Członek Rady Nadzorczej
ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA

W związku z wymogami Rozporządzenia CRR w zakresie ujawnień związanych z adekwatnością kapitałową Zarząd Domu Maklerskiego NAVIGATOR S.A. wskazuje iż od dnia 1 stycznia 2014 stosuje zasady Rozporządzenia CRR w tym zakresie do nowego reżimu prawnego. Informacje dotyczące adekwatności kapitałowej zostały pokazane w nowym układzie , zachowując jednocześnie zakres ujawnień obowiązujący zgodnie z szczegółowymi zasadami rachunkowości dla domów maklerskich, pokazując kształtowanie się adekwatności kapitałowej w ujęciu średniomiesięcznym.

1. Poziom Funduszy własnych na dzień 31.12.2021 roku wynosił 1 650 100,23 PLN (bez uwzględniania niepodzielonego zysku za rok 2021), w tym kapitał podstawowy wynosił 1 650 100,23 PLN, a wysokość kapitałów II kategorii uwzględniona w poziomie funduszy własnych (pożyczka podporządkowana) wynosiła 0,00 PLN.

2. Poziom Funduszy własnych na dzień 31.12.2020 roku wynosił 1 660 071,24 PLN (bez uwzględniania niepodzielonego zysku za rok 2020), w tym kapitał podstawowy wynosił 1 595 279,20 PLN, a wysokość kapitałów II kategorii uwzględniona w poziomie funduszy własnych( pożyczka podporządkowana) wynosiła 0,00 PLN.

Wartości średniomiesięczne Funduszy własnych, poziom ekspozycji na ryzyko oraz współczynniki kapitałowe w roku 2020 zostały wymienione w tabelach w pozycji Adekwatność kapitałowa.

W ciągu roku nie odnotowano przekroczenia poziomu Funduszy własnych

3. Poziom Funduszy własnych na dzień 31.12.2019 roku wynosił 1 595 279,20 PLN (bez uwzględniania niepodzielonego zysku za rok 2019), w tym kapitał podstawowy wynosił 1 595 279,20 PLN, a wysokość kapitałów II kategorii uwzględniona w poziomie funduszy własnych( pożyczka podporządkowana) wynosiła 0,00 PLN.

Wartości średniomiesięczne Funduszy własnych, poziom ekspozycji na ryzyko oraz współczynniki kapitałowe w roku 2019 zostały wymienione w tabelach w pozycji Adekwatność kapitałowa.

W ciągu roku nie odnotowano przekroczenia poziomu Funduszy własnych

4. Poziom Funduszy własnych na dzień 31.12.2018 roku wynosił 1 499 050,17 PLN (bez uwzględniania niepodzielonego zysku), w tym kapitał własny wynosił 1 499 050,17 PLN, a wysokość kapitałów II kategorii uwzględniona w poziomie nadzorowanych kapitałów (pożyczka podporządkowana) wynosiła 0,00 PLN.

Wartości średniomiesięczne Funduszy własnych, poziom ekspozycji na ryzyko oraz współczynniki kapitałowe w roku 2018 zostały wymienione w tabelach w pozycji Adekwatność kapitałowa.

W ciągu roku nie odnotowano przekroczenia poziomu Funduszy własnych

5. Poziom Funduszy własnych na dzień 31.12.2017 roku wynosił 1 385 544,38 PLN (bez uwzględniania niepodzielonego zysku), w tym kapitał własny wynosił 1 385 544,38 PLN, a wysokość kapitałów II kategorii uwzględniona w poziomie nadzorowanych kapitałów (pożyczka podporządkowana) wynosiła 0,00 PLN.

Wartości średniomiesięczne Funduszy własnych, poziom ekspozycji na ryzyko oraz współczynniki kapitałowe w roku 2017 zostały wymienione w tabelach w pozycji Adekwatność kapitałowa.

W ciągu roku nie odnotowano przekroczenia poziomu Funduszy własnych

6. Poziom Funduszy własnych na dzień 31.12.2016 roku wynosił 1 327 892,34 PLN (bez uwzględniania niepodzielonego zysku), w tym kapitał własny wynosił 1 327 892,34 PLN, a wysokość kapitałów II kategorii uwzględniona w poziomie nadzorowanych kapitałów ( pożyczka podporządkowana) wynosiła 0,00 PLN.

7. Poziom Funduszy własnych na dzień 31.12.2015 roku wynosił 1.055.736,46 PLN, w tym kapitał własny wynosił 1.055.736,46 PLN, a wysokość kapitałów II kategorii uwzględniona w poziomie nadzorowanych kapitałów (pożyczka podporządkowana) wynosiła 0,00 PLN.

Wartości średniomiesięczne Funduszy własnych wynosiły w roku 2015 odpowiednio: miesiąc styczeń 824.161,14 PLN w tym kapitał podstawowy Tier 824161,14; miesiąc luty 824.161,14 w tym kapitał podstawowy Tier I 824161,14 PLN; miesiąc marzec 824161,14 w tym kapitał podstawowy 824.161,14 PLN; miesiąc kwiecień 824161,14 w tym kapitał podstawowy 824.161,14 PLN; miesiąc maj 824.161,14 w tym kapitał podstawowy 824.161,14 PLN; miesiąc czerwiec 1.055.736,46 w tym kapitał podstawowy 1.055.736,46 PLN; miesiąc lipiec 1.055.736,46 w tym kapitał podstawowy 1.055.736,46 PLN; miesiąc sierpień 1.055.736,46 w tym kapitał podstawowy 1.055.736,46 PLN; miesiąc wrzesień 1.055.736,46 w tym kapitał podstawowy 1.055.736,46 PLN; miesiąc październik 1.055.736,46 w tym kapitał podstawowy 1.055.736,46 PLN ; miesiąc listopad 1.055.736,46 w tym kapitał podstawowy 1.055.736,46; miesiąc grudzień 1.0557.36,46 PLN w tym kapitał podstawowy 1.055.736,46 PLN.

Wymóg kapitałowy – poziom ekspozycji na ryzyko (PLN) Na 31.12.2021 Na 31.12.2020 Na 31.12.2019 Na 31.12.2018 Na 31.12.2017 Na 31.12.2016 Na 31.12.2015
Ryzyko kredytowe 0 2 574 828,86 1 188 844,87 724 057,66 336 455 394 776 615 000
Przekroczenie limitu koncentracji 0 0 0  0 0  0 0
Ryzyko operacyjne 0 0 0 0  0 0  0
Fundusze własne oparte na stałych kosztach pośrednich 1 082 716,96 203 136,55 110 469,87 90 568,75  67 965 89.495  89.495
Łączna kwota ekspozycji na ryzyko 1 082 716,96 2 574 828,86 1 380 873,38 1 132 109,38 849 565 1 092 411 1 118 688

Zarząd Domu Maklerskiego Navigator S.A. informuje, iż nie stosuje zmiennych składników wynagrodzeń.

SPRAWOZDANIA FINANSOWE