USŁUGI

Świadczymy kompleksowe i profesjonalne usługi techniczne

Mamy ponad 20-lat doświadczenia w transakcjach kapitałowych na GPW oraz wiemy „Jak myślą inwestorzy”.

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie publicznych i prywatnych projektów emisji i sprzedaży akcji.

Pozyskujemy kapitał od funduszy inwestycyjnych, zamożnych inwestorów prywatnych oraz inwestorów indywidualnych.

Nasz zespół przeprowadził ponad 35 transakcji na GPW (IPO, SPO, przejęcia odwrotne / fuzje) o łącznej wartości ponad 3 mld PLN,
w tym 4 fuzje / przejęcia odwrotne spółek giełdowych o łącznej wartości 1,2 mld PLN.

Jesteśmy autoryzowanym doradcą na rynku NewConnect oraz firmą partnerską GPW dla MSP.

  • Pierwotne i wtórne emisje akcji na rynku regulowanym GPW (IPO & SPO) oraz ASO NewConnect (publiczne & prywatne)
  • Przyspieszony book building
  • Pośrednictwo w nabywaniu i zbywaniu pakietów akcji
  • Programy motywacyjne SOP
  • Przenoszenie spółek z ASO NewConnect na rynek regulowany GPW
  • Usługi rejestru akcjonariuszu, depozytu akcji oraz agenta i sponsora emisji przed KDPW
  • Obowiązki informacyjne spółek publicznych

Rodzaje usług świadczonych przez DMNavogator

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Wypełnij formularz kontaktowy, abyśmy poznali Twoje potrzeby i mogli odpowiedzieć na wszelkie pytania: