EMISJE AKCJI (IPO/SPO)

EMISJE AKCJI (IPO/SPO)

Dom Maklerski Navigator wraz z Navigator Capital oferuje usługi kompleksowej organizacji finansowania poprzez emisje akcji. Realizujemy zarówno transakcje typu pre-IPO (private placement), IPO (pierwotne oferty publiczne), jak i SPO (wtórne oferty publiczne) – GPW / NewConnect.

Usługi związane z przygotowaniem i obsługą emisji akcji:

 • doradztwo w zakresie przygotowania spółki do emisji (m. in strukturyzacja powiązań kapitałowych, przygotowanie projekcji finansowych, wycena wartości spółki),
 • doradztwo w zakresie dostosowania spółki do obowiązujących zasad ładu korporacyjnego (corporate governance),
 • określenie szczegółowej struktury i warunków oferty,
 • przygotowanie dokumentu ofertowego dla potencjalnych inwestorów (prospekt emisyjny / memorandum inwestycyjne) oraz prezentacji inwestycyjnej,
 • przygotowanie zasad emisji / sprzedaży akcji oraz identyfikacja grup potencjalnych inwestorów,
 • budowa konsorcjum sprzedażowego,
 • sporządzenie raportu analitycznego,
 • organizacja i przeprowadzenie premarketingu oferty,
 • organizacja i przeprowadzenie road show oraz book building,
 • przyjmowanie zapisów, rozliczenie oferty i przydział akcji,
 • procedowanie przed KNF, KDPW i GPW,
 • doradztwo przy wypełnianiu obowiązków informacyjnych przez spółki publiczne.

Navigator Capital jako Autoryzowany Doradca na rynku NewConnect oferuje usługi:

 • przygotowania spółki do funkcjonowania na rynku NewConnect (m.in. szkolenie z zakresu obowiązków informacyjnych),
 • sporządzenie dokumentu informacyjnego na potrzeby wprowadzenia akcji do obrotu na rynku NewConnect,
 • reprezentowanie spółki przed GPW oraz KDPW,
 • złożenie wymaganych oświadczeń dla potrzeb wprowadzenia akcji do obrotu na rynku NewConnect,
 • współdziałanie ze spółką w zakresie wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych oraz funkcjonowania na rynku NewConnect,
 • doradztwo przy przenoszeniu notowań akcji z NewConnect na rynek regulowany GPW.

W wyniku przeprowadzonej weryfikacji działalności Autoryzowanych Doradców w Alternatywnym Systemie Obrotu w latach 2016-2021 GPW za każdym razem kwalifikowała Navigator Capital S.A. do najlepszej grupy Autoryzowanych Doradców, tj. do grupy która otrzymała najwięcej punktów.

TRWAJĄCE EMISJE AKCJI

OFERTA PUBLICZNA AKCJI DB ENERGY S.A.

Spółka specjalizuje się w kompleksowej obsłudze procesu poprawy efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach przemysłowych – od identyfikacji inwestycji energooszczędnych (działalność doradcza i audytowa), poprzez ich projektowanie i wdrażanie, do ich finansowania (działalność inwestycyjna). Usługi świadczone przez Spółkę mają na celu realne zmniejszenie zużycia energii u klientów (energii elektrycznej, ciepła, chłodu, sprężonego powietrza i innych nośników energii). Działania Spółki prowadzą do znaczącej redukcji kosztów energii przy jednoczesnym utrzymaniu wskaźników produkcyjnych na niezmienionym poziomie, a także przy zachowaniu jakości i pewności zasilania.

ZAKOŃCZONE EMISJE AKCJI

OFERTA PUBLICZNA AKCJI CREOTECH INSTRUMENTS S.A.

Creotech Instruments to wiodący polski producent systemów i podzespołów satelitarnych oraz zaawansowanej elektroniki dedykowanej m.in. do systemów sterowania komputerami kwantowymi. Firma działa także w obszarze lotniczych systemów bezzałogowych, gdzie dostarcza urządzenia i oprogramowanie m.in. do nadzoru ruchu dronów.

PROSPEKTY

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Wypełnij formularz kontaktowy, abyśmy poznali Twoje potrzeby i mogli odpowiedzieć na wszelkie pytania: