EMISJE AKCJI (PRE-IPO / IPO /  SPO)

EMISJE AKCJI (IPO/SPO)

Oferujemy usługi kompleksowej organizacji finansowania poprzez emisje akcji. Realizujemy zarówno transakcje typu pre-IPO (private placement), IPO (pierwotne oferty publiczne), jak i SPO (wtórne oferty publiczne) na GPW oraz na NewConnect. Realizujemy transakcje ABB (budowy przyspieszonej księgi popytu) na akcjach spółek notowanych. Jesteśmy związani z rynkiem akcji od początku istnienia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Pozyskanie kapitału poprzez emisje akcji przyspiesza rozwój spółek i zwiększa szanse osiągnięcia sukcesu rynkowego.

Korzyści dla spółek z emisji akcji i wprowadzenia akcji do obrotu na GPW:

 • pozyskanie kapitału na rozwój (inwestycje, przejęcia, kapitał obrotowy),
 • przyspieszenie budowy Grupy Kapitałowej,
 • uzyskanie rynkowej wyceny firmy,
 • możliwość szybkiego finansowania poprzez kolejne emisje akcji lub obligacji,
 • możliwość płacenia własnymi płynnymi akcjami w przypadku fuzji i przejęć,
 • możliwość stworzenia planów motywacyjnych dla kadry menedżerskiej opartych na akcjach,
 • poprawa struktury bilansu – zwiększenie udziału środków własnych,
 • zwiększenie wiarygodności wśród kontrahentów (dostawców i klientów),
 • zwiększenie wiarygodności wśród instytucji finansowych (w tym banków) – obniżenie kosztów finansowania,
 • efekt promocyjny wpływający na poprawę rozpoznawalności marki.


Korzyści dla Właścicieli:

 • uwolnienie części kapitału (zwrot ze środków zaangażowanych w rozwój spółki) poprzez sprzedaż akcji,
 • utrzymanie faktycznej kontroli nad Spółką,
 • uzyskanie rynkowej wyceny posiadanych pakietów akcji,
 • uzyskanie płynności akcji – możliwość zbycia części z posiadanych pakietów akcji już na etapie oferty IPO,
 • obniżenie kosztów transakcyjnych zbycia akcji będących w obrocie publicznym,
 • możliwość stopniowego wychodzenia z inwestycji,
 • wzmocnienie prestiżu Właścicieli i potwierdzenie ich sukcesu zawodowego.


Korzyści dla Kadry Zarządzającej i Pracowników:

 • możliwość uczestnictwa w programie opcji menedżerski ESOP,
 • perspektywa znaczącego zwiększenia wartości akcji uzyskanych w ramach programu opcji menadżerskich ESOP wraz ze wzrostem kursu akcji,
 • Wzmocnienie zaangażowania oraz prestiżu pracowników.


Usługi związane z przygotowaniem i obsługą emisji akcji świadczone przez Dom Maklerski Navigator:

 • określenie szczegółowej struktury i warunków oferty,
 • opracowanie zasad emisji / sprzedaży akcji oraz identyfikacja grup potencjalnych inwestorów,
 • budowa konsorcjum sprzedażowego,
 • opracowanie raportów analitycznych dot. akcji,
 • organizacja i przeprowadzenie premarketingu oferty,
 • organizacja i przeprowadzenie road show oraz book building,
 • przyjmowanie zapisów, rozliczenie oferty i przydział akcji,
 • procedowanie przed KNF, KDPW i GPW,
 • wprowadzenia akcji do obrotu na GPW,
 • pełnienie funkcji firmy inwestycyjnej,
 • pośrednictwo przy sprzedaży akcji.

ZAKOŃCZONE EMISJE AKCJI

OFERTA PUBLICZNA AKCJI SCANWAY S.A.

Scanway jest polską spółką działającą w obszarze systemów wizyjnych i optoelektroniki. Tworzy rozwiązania na pograniczu optyki, elektroniki i oprogramowania. Działalność firmy jest podzielona na dwie gałęzi – przemysłową (Industry) i kosmiczną (Space).

W ramach działalności w przemyśle firma specjalizuje się w tworzeniu autorskich systemów wizyjnych do kontroli jakości. Rozwiązania firmy przyczyniają się do wprowadzenia filozofii Przemysłu 4.0. poprzez automatyzację i optymalizację procesu kontroli jakości w takich branżach jak: automotive, poligraficznej i opakowaniowej, spożywczej, medycznej itp. Systemy wizyjne Scanway pozwalają na kontrolę jakości wyrobów gotowych, surowców i procesu produkcyjnego.

Natomiast w ramach gałęzi kosmicznej firma oferuje ładunki optyczne dla pojazdów kosmicznych. Są to produkty dedykowane do obserwacji, obrazowania i analizy obrazu. Oferowane przez firmę teleskopy do obserwacji Ziemi charakteryzują się skalowalnością, modułowością i możliwością dopasowania wyników obrazowania do celów użytkownika. Drugim typem ładunku są systemy wizyjne pracujące w warunkach kosmicznych i badające stan infrastruktury orbitalnej oraz monitorujące procesy in-space serwisu i produkcji. 

OFERTA PUBLICZNA AKCJI CREOTECH INSTRUMENTS S.A.

Creotech Instruments to wiodący polski producent systemów i podzespołów satelitarnych oraz zaawansowanej elektroniki dedykowanej m.in. do systemów sterowania komputerami kwantowymi. Firma działa także w obszarze lotniczych systemów bezzałogowych, gdzie dostarcza urządzenia i oprogramowanie m.in. do nadzoru ruchu dronów.

OFERTA PUBLICZNA AKCJI DB ENERGY S.A.

DB Energy S.A. specjalizuje się w kompleksowej obsłudze procesu poprawy efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach przemysłowych – od identyfikacji inwestycji energooszczędnych (działalność doradcza i audytowa), poprzez ich projektowanie i wdrażanie, do ich finansowania (działalność inwestycyjna). Usługi świadczone przez Spółkę mają na celu realne zmniejszenie zużycia energii u klientów (energii elektrycznej, ciepła, chłodu, sprężonego powietrza i innych nośników energii). Działania Spółki prowadzą do znaczącej redukcji kosztów energii przy jednoczesnym utrzymaniu wskaźników produkcyjnych na niezmienionym poziomie, a także przy zachowaniu jakości i pewności zasilania.

PROSPEKTY

ul. Twarda 18
00-105 Warszawa
tel.: +48 22 630 83 33

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Wypełnij krótki formularz kontaktowy, abyśmy poznali Twoje potrzeby i mogli odpowiedzieć na Twoje pytania
Wysyłając formularz akceptujesz politykę prywatności