ANALIZY

Analizy

Wyniki I półrocza 2023 r.

Wyniki po I kwartale 2023 r.

Wyniki I półrocza 2022 r.

Wyniki I kwartału 2022 r.

Raporty deweloperskie