EMISJE OBLIGACJI

EMISJE OBLIGACJI

Dom Maklerski Navigator wraz z Navigator Debt Advisory oferuje kompleksowe usługi w zakresie emisji obligacji korporacyjnych. Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy w stanie wesprzeć naszych klientów w wyborze optymalnych warunków transakcji. Prowadzimy cały proces emisji obligacji oraz doradzamy klientom po emisji w zakresie kontaktu z inwestorami oraz KDPW, GPW i BondSpot. Jesteśmy związani z rynkiem obligacji korporacyjnych od początku istnienia Catalyst.
Nasze usługi obejmują w szczególności:

 • kompleksowe przeprowadzanie emisji obligacji,
 • pełnienie funkcji oferującego,
 • pełnienie funkcji agenta emisji przed KDPW i prowadzenie ewidencji obligacji (szczegóły poniżej w dedykowanej sekcji),
 • pełnienie funkcji sponsora emisji,
 • pełnienie funkcji agenta płatniczego, agenta kalkulacyjnego oraz agenta dokumentacyjnego,
 • wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku Catalyst,
 • doradztwo w zakresie obowiązków informacyjnych,
 • przygotowywanie raportów analitycznych dot. obligacji,
 • pośrednictwo przy sprzedaży obligacji.

Obligacje korporacyjne jako źródło finansowania działalności przynosi wymierne korzyści spółkom, natomiast notowanie w ASO Catalyst zwiększa atrakcyjność inwestycyjną obligacji oraz rozpoznawalność samych spółek. Dzięki elastyczności ich parametrów oraz faktu, że obsługa emisji obligacji jest relatywnie szybkim procesem, stanowią realną alternatywę wobec finansowania bankowego.  W przypadku ofert prywatnych obligacji niezabezpieczonych czas pozyskania kapitału przez Spółkę może wynieść 4-6 tygodni.

Korzyści z emisji obligacji:

 • dywersyfikacja źródeł finansowania – dodatkowe źródło kapitału,
 • wykorzystanie efektu dźwigni finansowej,
 • uniezależnienie od finansowania bankowego,
 • brak utraty kontroli nad spółką,
 • elastyczność warunków w stosunku do finansowania bankowego,
 • możliwość emisji obligacji niezabezpieczonych,
 • relatywnie krótki okres pozyskania kapitału.

Korzyści z notowania obligacji w ASO Catalyst:

 • dostęp do szerszego grona inwestorów,
 • bieżąca wycena instrumentu dla inwestorów,
 • zwiększona wiarygodność i transparentność Spółki,
 • ułatwienie pozyskiwania kapitału w przyszłości – również w formie emisji akcji,
 • ograniczone obowiązki informacyjne,
 • promocja Spółki i wzrost jej prestiżu,
 • możliwość notowania obligacji emitowanych przez sp. z o.o. oraz S.K.A.

Aktualności

RYNEK OBLIGACJI KORPORACYJNYCH | KOMENTARZ EKSPERTA​

Zapraszamy na krótki wywiad z Tomaszem Puzyrewiczem – Dyrektorem departamentu emisji obligacji w Domu Maklerskim Navigator. Tomek podsumuje rok 2022 oraz odniesienie się do oczekiwanych trendów w roku bieżącym. Wywiad odpowie m.in. na takie pytania jak:

 • Czy najgorsze mamy już za sobą?
 • Czy to dobry moment na rozpoczęcie procesu finansowania obligacjami?
 • Jak przygotować się do pierwszego procesu emisji?
 • Jakie są prognozy w obszarze możliwości emisyjnych na rok 2023?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Wypełnij formularz kontaktowy, abyśmy poznali Twoje potrzeby i mogli odpowiedzieć na wszelkie pytania: