W dniu dzisiejszym, po zaledwie 2 miesiącach od przydziału, obligacje serii A Lokum Deweloper SA o wartości 30 mln zł zadebiutowały w ASO GPW oraz BondSpot:
Relacja z debiutu

Wywiad z Prezesem Spółki przeprowadzony po debiucie

Grupa Lokum jest jednym z czterech największych deweloperów mieszkaniowych działającym na rynku wrocławskim. Grupa od 2004 roku prowadzi działalność i dotychczas oddała do użytku ponad 1600 lokali mieszkalnych o łącznej PUM niemal 90 tys. m2.

Dzięki emisji obligacji serii A w wysokości 30 mln zł Grupa pozyskała środki na finansowanie prowadzonych oraz planowanych projektów deweloperskich, w tym także finansowanie zakupu gruntu pod nowe projekty deweloperskie. Oferta zakończyła się nadsubskrypcją.

Podstawowe parametry obligacji serii A Lokum Deweloper SA:

Wartość emisji: 30 mln zł
Oprocentowanie: WIBOR 6M + 3,80 %, przy czym marża może ulec zmianie zgodnie z warunkami emisji
Seria: A
Data emisji: 17 października 2014 r.
Data wykupu: 17 października 2017 r.
Zabezpieczenie: Hipoteka w wysokości 35 mln zł na działce Grupy położonej we Wrocławiu
Próg emisji: 25 mln zł
Kowenanty: Tak, finansowe i zdarzeniowe
Dni płatności odsetek: 2015-04-17, 2015-10-16, 2016-04-18, 2016-10-17, 2017-04-18, 2017-10-17
Rynek wtórny: Catalyst – ASO GPW i BondSpot
Ewidencja: KDPW
Oferujący: Dom Maklerski Navigator SA
Doradca spółki: Navigator Debt Advisory Sp. z o.o.