Lider rzeszowskiego rynku deweloperskiego – Developres Sp. z o.o. wyemitował obligacje serii A i B o łącznej wartości nominalnej 40 mln zł. Obligacje podlegają zmiennemu oprocentowaniu opartemu o stawkę referencyjną WIBOR 6M powiększoną o marżę w wysokości 5,00% w przypadku serii A  o łącznej wartości 15 mln zł oraz o marżę w wysokości 5,90% w przypadku serii B o łącznej wartości 25 mln zł. Termin wykupu obligacji serii A wynosi 36 miesięcy od dnia emisji, a dla serii B 15 miesięcy od dnia emisji. Obligacje serii A zostaną zabezpieczone poprzez ustanowienie hipoteki na realizowanej przez Emitenta inwestycji biurowej SkyRes Warszawska, natomiast obligacje serii B będą niezabezpieczone.

Organizatorem emisji i Oferującym był Dom Maklerski Navigator SA, natomiast doradcą spółki Navigator Debt Advisory Sp. z o. o.

– Jesteśmy bardzo zadowoleni z uplasowania emisji obligacji serii A i B, które stanowią debiut spółki na rynku kapitałowym. Oferta cieszyła się dużym zainteresowaniem inwestorów. Pozyskane środki przyspieszą realizację inwestycji biurowej w Rzeszowie – SkyRes Warszawska – pierwszego obiektu biurowego klasy A w Rzeszowie o łącznej powierzchni najmu niemal 20 tys. m2 – powiedział Ryszard Walas, Prezes Zarządu Developres Sp. z o.o.

– Bardzo dobry standing finansowy emitenta, prowadzone obecnie oraz planowane w najbliższej przyszłości projekty mieszkaniowe umożliwiły spółce przeprowadzenie emisji obligacji serii A oraz B, których celem jest finansowanie pierwszej inwestycji biurowej spółki, a zarazem pierwszej takiej inwestycji w Rzeszowie. Obligacje zostały objęte wyłącznie przez inwestorów instytucjonalnych. Emisja obligacji serii A zakończyła się nadsubskrypcją, natomiast serii B pełną wartości emisji. Osiągnięte poziomy marży odzwierciedlają ryzyko związane z rozpoczęciem działalności przez emitenta w segmencie biurowym – dodał Mateusz Mucha, Menedżer odpowiedzialny za dział obligacji korporacyjnych w Domu Maklerskim Navigator SA