Navigator sfinalizował program emisji obligacji Everest Capital o wartości 50 mln zł

Everest Capital pozyskał 20 mln zł z drugiej emisji obligacji przeprowadzonej przez Navigator. Emisja ta była finalizacją programu o łącznej wartości 50 mln zł – w kwietniu br. Everest Capital pozyskał z emisji obligacji serii D 30 mln zł. Obie emisje w ramach programu zakończyły się nadsubskrypcjami.

Środki pozyskane w ramach programu emisji przeznaczone zostaną na refinansowanie obligacji o wartości 20 mln zł wyemitowanych przez Everest Finanse, prowadzenie bieżącej działalności operacyjnej przez Everest Finanse oraz spłatę przez Everest Finanse pożyczek udzielonych spółce przez jej wspólników.

Everest Capital Sp. z o. o. to spółka zależna Everest Finanse Sp. z o.o. S.K., działającej na rynku pożyczek gotówkowych dla klientów indywidualnych operującym pod marką Bocian Pożyczki. Spółka działa głównie w tradycyjnym modelu zakładającym obsługę klienta w domu  (tzw. home credit).

Spółka prowadzi działalność od 2000 r. – do końca 2014 r. udzieliła ponad 690 tys. pożyczek o łącznej kwocie niemal 900 mln PLN. Everest Finanse jest jedną z 3 największych firm pożyczkowych w Polsce.

Podsumowanie parametrów obligacji serii D:

Wartość emisji: 30 mln zł
Oprocentowanie: WIBOR6M + 5,00%
Seria: D
Data emisji: 14 kwietnia 2015 r.
Data wykupu: 14 kwietnia 2018 r.
Zabezpieczenie: Zastaw na wierzytelnościach w wysokości 150% wartości obligacji, poręczenie oraz poddanie się egzekucji w trybie art. 777 KPC przez Everest Finanse Sp. z o.o. Sp. K., Everest Finanse S.A., Piotra Śledzia i Artura Hawryluka
Dni płatności      odsetek: 2015-10-14, 2016-04-14, 2016-10-14, 2017-04-14, 2017-10-14, 2018-04-14
Rynek wtórny: ASO Catalyst (planowany)
Ewidencja: KDPW
Oferujący: Dom Maklerski Navigator SA
Doradca Spółki: Navigator Debt Advisory Sp. z o. o.

 

Podsumowanie parametrów obligacji serii E:

Wartość emisji: 20 mln zł
Oprocentowanie: WIBOR6M + 5,00%
Seria: E
Data emisji: 22 maja 2015 r.
Data wykupu: 22 listopada 2015 r.
Zabezpieczenie: Zastaw na wierzytelnościach w wysokości 150% wartości obligacji, poręczenie oraz poddanie się egzekucji w trybie art. 777 KPC przez Everest Finanse Sp. z o.o. Sp. K., Everest Finanse S.A., Piotra Śledzia i Artura Hawryluka
Dni płatności      odsetek: 2015-11-22, 2016-05-22, 2016-11-22, 2017-05-22, 2017-11-22, 2018-05-22, 2018-11-22
Rynek wtórny: ASO Catalyst (planowany)
Ewidencja: KDPW (planowany)
Oferujący: Dom Maklerski Navigator SA
Doradca Spółki: Navigator Debt Advisory Sp. z o. o.