Wielton S.A., wiodący polski producent naczep, przyczep, wywrotek i zabudów, nabył 65,31% akcji Fruehauf Expansion SAS, francuskiego producenta naczep, za 9,5 miliona euro od dotychczasowego większościowego udziałowca, funduszu MBO Capital 2 FCPR oraz kilku drobnych akcjonariuszy. Transakcja zostałą częściowo sfinansowana za pomocą kredytu inwestycyjnego udzielonego Wielton S.A. przez BGŻ BNP Paribas S.A. oraz Bank Gospodarstwa Krajowego.

Wielton S.A. planuje nabycie pozostałych 34,69% akcji, posiadanych przez CEO spółki-celu, Pana Francisa Doblin oraz Dauphine Investissement, wehikuł inwestycyjny kontrolowany przez p. Doblin. Wielton S.A. podpisal w tym celu umowy opcji put oraz call z udziałowcem mniejszościowym. Pakiet mniejszościowy zostanie nabyty za cenę 6,6 milionów euro powiększoną o premię uzależnioną od przyszłych wyników spółki-celu.

Doradcami Wielton S.A. zaangażowanymi w transakcję byli: Navigator Capital (koordynacja, strukturyzacja i finansowanie transakcji) oraz Ipopema Securities (corporate finance), Dentons Paris (zespół M&A oraz prawne DD) i DZP Domański Zakrzewski Palinka (zespoły M&A oraz finansowania bankowego), EY (DD finansowe oraz podatkowe).