Ruszyła kampania edukacyjna “For better data flow – praktykuj efektywne transakcje kapitałowe”

Kampania edukacyjna jest adresowana do wszystkich stron szeroko pojmowanego procesu transakcyjnego, od doradców transakcyjnych, przez inwestorów, po przedstawicieli spółek,  także notowanych na GPW. Ma na celu edukację rynku w zakresie dobrych praktyk, których stosowane znacznie usprawnia procesy transakcyjne.

W skład Rady weszło wielu cenionych doradców transakcyjnych, przedstawicieli kancelarii prawnych, domów maklerskich, banków i funduszy inwestycyjnych, ekspertów ds. fuzji i przejęć, emisji akcji i obligacji, restrukturyzacji, PPP i innych.

Głównym zadaniem członków Rady Programowej będzie opracowanie rekomendacji dotyczących Dobrych Praktyk Transakcyjnych, popartych ich doświadczeniem zawodowym.

Rekomendacje wypracowane przez Radę utworzą Katalog Dobrych Praktyk Transakcyjnych.

 

W skład Rady Programowej weszli:

Zwieńczeniem prac Rady Programowej będzie Kodeks Dobrych Praktyk Transakcyjnych. Zostanie on zaprezentowany i omówiony  podczas konferencji otwartej dla rynku kapitałowego, która odbędzie się na początku października.

– Wiemy, że oprócz działań regulowanych prawem istnieją niepisane dobre praktyki, których stosowanie znacznie usprawnia współpracę stronom szeroko rozumianego procesu transakcyjnego. Uważamy, że Katalog Dobrych Praktyk Transakcyjnych będzie praktycznym drogowskazem dla rynku i tym samym pozwoli na jeszcze większą profesjonalizację branży oraz przyniesie realne korzyści każdemu z jego uczestników – powiedziała Aleksandra Porębska z Fordata.

Do aktywnego udziału inicjatorzy kampanii zapraszają także przedstawicieli spółek, którzy chcą podzielić się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi usprawnienia transakcji dzięki dobrym praktykom.

Na stronie internetowej efektywnetransakcje.pl głosując można poprzeć inicjatywę.

Inicjatorem kampanii jest firma FORDATA, pionier technologii Virtual Data Room, wspierającej realizację największych procesów transakcyjnych na rynku polskim i Europy Centralnej i Wschodniej.