Kodeks Dobrych Praktyk Transakcyjnych został zaprezentowany podczas konferencji kampanii edukacyjnej „For better data flow – praktykuj efektywne transakcje” 8 października br. w Warszawie.

Kodeks Dobrych Praktyk Transakcyjnych opracowali eksperci Rady Programowej, w skład której wchodzili równiez specjaliści Navigator Capital Group – Dariusz Tenderenda w zakresie praktyk związanych z emisjami akcji oraz Krzysztof Dziubiński w zakresie praktyk związanych z emisjami obligacji.

Kodeks Dobrych Praktyk Transakcyjnych jest praktycznym drogowskazem dla rynku, który pozwoli na większą profesjonalizację branży i tym samym przyczyni się do wzrostu efektywności transakcji prowadzonych w Polsce. Oprócz działań regulowanych prawem istnieją niepisane zasady, których stosowanie znacznie usprawnia współpracę stronom szeroko rozumianego procesu transakcyjnego.

Rada Programowa kampanii edukacyjnej „For better data flow – praktykuj efektywne transakcje” złożona jest z ekspertów rynkowych, wybitnych specjalistów z bogatym doświadczeniem rynkowym m.in. w zakresie fuzji i przejęć, emisji akcji i obligacji, restrukturyzacji, wycen, Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, sekurytyzacji i innych procesów związanych z rynkiem transakcyjnym. Tworzą ją:

 

Misją kampanii edukacyjnej „For better data flow – praktykuj efektywne transakcje” jest edukacja rynku w zakresie dobrych praktyk, które stosowane są podczas procesów transakcyjnych. Regulacje prawne coraz częściej uzupełniane są dobrymi praktykami, które znacznie usprawniają współpracę wszystkim stronom szeroko rozumianego procesu transakcyjnego. Do tej pory powstało wiele branżowych katalogów dobrych praktyk, np. Kodeks Dobrych Praktyk Doradcy w procesie PPP, Kodeks Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW. Nie ujmują one jednak wszystkich aspektów, jakie wytworzyły się podczas szybkiego rozwoju branży transakcyjnej.

Na stronie internetowej efektywnetransakcje.pl głosując można poprzeć inicjatywę.

Więcej informacji o kampanii: www.efektywnetransakcje.pl