Spółka Lokum Deweloper S.A. w ramach oferty publicznej akcji przydzieliła 3 mln akcji serii C.

Cena emisyjna w ofercie publicznej została ostatecznie ustalona na 12 zł za walor – deweloper pozyskał 36 mln zł.

W ramach transzy dla inwestorów instytucjonalnych przydzielonych zostało 2 692 028 akcji, zaś w transzy dla inwestorów indywidualnych – 307 972 akcje serii C.

Akcje przydzielone w ofercie publicznej stanowią 16,7% akcji Lokum Deweloper S.A. Pozostałe 83,3% walorów pozostaje w rękach Dariusza Olczyka, przewodniczącego rady nadzorczej Lokum Deweloper. Po podwyższeniu kapitał zakładowy firmy będzie się składał z 18 mln akcji.

Oferującym był Dom Maklerski Navigator S.A.