Lokum Deweloper S.A. debiutuje w dniu 15 grudnia na GPW.

Pierwsza oferta publiczna akcji Lokum Deweloper obejmowała  3.000.000 akcji nowej emisji. Cena emisyjna została ustalona na 12 zł.

Inwestorom instytucjonalnym przydzielono 2.692.028 akcji, natomiast do inwestorów indywidualnych trafiło 307.972 akcji.

Łączna wartość oferty publicznej akcji Lokum Deweloper wyniosła 36 mln zł brutto. Środki pozyskane z emisji akcji Spółka planuje przeznaczyć na:

Oferującym był Dom Maklerski Navigator S.A.

Zapraszamy do obejrzenia transmisji z wydarzenia 15 grudnia 2015 r. od godz. 9.00 pod adresem:

http://gpwmedia.pl/lokumdeweloper/