Developres wydłużył zapadalność obligacji serii B o łącznej wartości nominalnej 25mln zł o rok, co oznacza dzień wykupu 26 maja 2017 wobec 27 maja 2016 roku wcześniej. W procesie zmiany warunków emisji obligacji doradzał spółce Dom Maklerski Navigator.

Obligacje są obligacjami niezabezpieczonymi. Wszyscy obligatariusze serii B wyrazili zgodę na zmianę warunków emisji, co umożliwiło wejście zmian w życie.

Utrzymanie bardzo dobrej sytuacji finansowej spółki, prowadzone obecnie oraz planowane w najbliższej przyszłości projekty deweloperskie umożliwiły spółce wydłużenie zapadalności emisji obligacji serii B. Działania spółki oraz obecność na dynamicznie rozwijającym się rynku rzeszowskim są pozytywnie oceniane przez inwestorów, co buduje jej wiarygodność oraz umożliwia dokonywanie dalszych kroków na polskim rynku kapitałowym” – wskazał dyrektor w departamencie emisji obligacji Navigator Capital Group i wiceprezes Navigator Debt Advisory Mateusz Mucha.

Developres prowadzi działalność deweloperską na rynku rzeszowskim od 2006 r. przede wszystkim w segmencie mieszkaniowym. Spółka oddała dotychczas do użytku ponad 1100 lokali mieszkalnych. W grudniu 2015 roku emitent uzyskał pozwolenie na użytkowanie pierwszej inwestycji biurowej – SkyRes Warszawska.