Unibep wyemitował 3-letnie, niezabezpieczone obligacje serii D o łącznej wartości nominalnej 30 mln zł. Obligacje podlegają zmiennemu oprocentowaniu opartemu o stawkę referencyjną WIBOR 6M, powiększoną o marżę w wysokości 2,50% w skali roku. Organizatorem emisji i oferującym był Dom Maklerski Navigator SA.

Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyniku emisji oraz poziomu marży, który osiągnęliśmy. Duże zainteresowanie obligacjami świadczy o tym, że inwestorzy nam ufają i wierzą w nasze projekty biznesowe. Pozyskane środki wpłyną na przyspieszenie rozwoju Grupy, w tym przede wszystkim na jeszcze bardziej dynamiczny rozwój naszej działalności deweloperskie.– powiedział Sławomir Kiszycki, Wiceprezes Zarządu Unibep SA.

– Dobra sytuacja finansowa Grupy Unibep, prowadzone obecnie oraz planowane projekty oraz strategia obrana przez Zarząd Spółki przekonały inwestorów do inwestycji w obligacje Spółki. Spółce udało się również utrzymać niski poziom marży pomimo BREXIT-u oraz innych wydarzeń negatywnie oddziałujących na rynek kapitałowy w Polsce. Oferta cieszyła się dużym zainteresowanie wśród inwestorów instytucjonalnych i niezbędna była redukcja zapisów. – dodał Mateusz Mucha, Menadżer w Domu Maklerskim Navigator SA, odpowiedzialny za dział obligacji korporacyjnych.

Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego, buduje wielorodzinne budynki w technologii modułowej, prowadzi działalność deweloperską w Warszawie i Poznaniu oraz obsługuje segment drogowo-mostowy głównie na terenie Polski północno-wschodniej. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii, Niemczech i Europie Wschodniej. Skonsolidowane przychody Unibepu osiągnęły 1 243 mln zł w 2015 r.