Notowana na GPW w Warszawie Erbud S.A. dokonała sprzedaży 100% akcji dewelopera mieszkaniowego Budlex do Holdinvest1 za 45 mln złotych. Pierwszym etapem transakcji był zakup przez Erbud 10,04% akcji Budlex od akcjonariusza mniejszościowego za 4,5 mln złotych, a następnie sprzedaż 100% akcji do Holdinvest1. Przed sprzedażą Budlex w ramach dozwolonego wypływu aktywów dokonał wypłaty do Erbud 17 mln złotych dywidendy. W ramach przyjętej struktury transakcji, Erbud zakupił od Budlex za 10 mln złotych spółkę zależną Budlex Properties, która jest właścicielem nieruchomości zabudowanej w Toruniu.

Erbud S.A.

Rola Navigator Capital