Dom Maklerski Navigator S.A. był uczestnikiem konsorcjum dystrybucyjnego w ofercie publicznej obligacji serii E Victoria Dom S.A. Obligacje były oferowane w trybie oferty publicznej, na warunkach i zgodnie z zasadami opisanymi w Memorandum Informacyjnym.

W ramach oferty Victoria Dom SA pozyskała 6,06 mln zł. Zamiarem Spółki jest wprowadzenie obligacji do ASO Catalyst.

Victoria Dom S.A. jest spółką deweloperską, specjalizującą się w budowie osiedli domów jednorodzinnych oraz budynków wielorodzinnych wraz z lokalami użytkowymi. Spółka powstała w 1998 i koncentruje swoją działalność na terenie aglomeracji warszawskiej. W latach 2014 – 2016 obligacje Emitenta były notowane na rynku Catalyst.

Szczegółowe informacje o ofercie