Przedstawiamy Raport Navigator Capital Group pt. „Raportowanie okresowe spółek na GPW 2017”. Lektura raportu pozwoli Państwu w łatwy i przystępny sposób ocenić jak Państwa Spółka wypada na tle rynku pod względem terminów publikacji poszczególnych raportów okresowych w 2017 r. – czy raporty okresowe Państwa Spółki zostaną upublicznione szybciej czy też później od innych spółek z rynku regulowanego?

W Raporcie znajdą Państwo również odpowiedzi na następujące pytania:

W jakim terminie emitenci upublicznili daty publikacji raportów okresowych w 2017 r.?
Czy i w jaki sposób skorzystali z wydłużonych terminów publikacji?
Które spółki się wyróżniły?
O jakich rekomendacjach ze zbioru Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 trzeba w szczególności pamiętać w związku z publikacją raportów okresowych?

Pełny raport do pobrania: