Do końca stycznia 2018 r. należy podać terminy publikacji raportów okresowych w 2018 r. (raportem bieżącym ESPI w przypadku rynku regulowanego GPW, raportem bieżącym EBI w przypadku NewConnect i ASO Catalyst).

Maksymalne terminy raportów okresowych w 2018 r. na rynku regulowanym GPW:

– raport roczny za 2017 – 30.04.2018

– raport za  I kwartał 2018 –  30.05.2018

– raport półroczny za I pół. 2018 r. – 01.10.2018

– raport za III kwartał 2018 – 29.11.2018

Maksymalne terminy raportów okresowych w 2018 r. na rynku NewConnect:

– raport za IV kwartał 2017 – 14.02.2018*

– raport za  I kwartał 2018 –  15.05.2018

– raport roczny za 2017 – 01.06.2018*

– raport za II kwartał 2018 – 14.08.2018

– raport za III kwartał 2018 – 14.11.2018

 

* Spółki notowane na NewConnect, które nie chcą publikować raportu za IV kw. 2017 r. muszą przyspieszyć termin publikacji raportu rocznego za 2017 r. – wówczas max termin publikacji raportu rocznego za 2017 r. przypada na 21.03.2018 r.

Maksymalne terminy raportów okresowych w 2018 r. w ASO Catalyst:

– raport roczny za 2017 – 01.06.2018

– raport półroczny za I pół. 2018 r. –  01.10.2018