Zapraszamy do lektury artykułu rozmowy z Bartoszem Krzesiakiem, Dyrektorem Departamentu ECM w Navigator Capital Group, dotyczącej raportu Navigator Capital o Corporate Governance na GPW w 2017 r., opublikowanej w portalu Okiem Maklera.

Okiem Maklera: Od raportu rocznego do dnia wypłaty dywidendy

Poniżej fragment treści artykułu:

W procesie wypłaty dywidendy można wyróżnić kilka etapów, począwszy od publikacji raportu rocznego aż do dnia wypłaty dywidendy. Spółki są zobligowane dotrzymywać określonych terminów, wynikających z przepisów prawa i Dobrych Praktyk. W jakim stopniu wywiązują się one ze swoich obowiązków? Navigator Capital opublikował właśnie raport, który jest chyba pierwszym tak kompleksowym opracowaniem na ten temat. O tym, jak spółki GPW radzą sobie z powyższym procesem, rozmawiam z Bartoszem Krzesiakiem, Dyrektorem Departamentu Emisji Akcji Navigator Capital.

Skąd wziął się pomysł na ten raport?

Na co dzień doradzamy spółkom w zakresie szeroko pojętych obowiązków informacyjnych, które w wielu miejscach przenikają się także z tzw. dobrymi praktykami rynku. Doświadczenie oraz praktyczne know-how zbierane już od dekady a także fakt, iż na rynku właściwie nie występują żadne tego typu przekrojowe opracowania, skłoniły nas do przygotowania Raportu.

Obserwując bardzo różne zachowania emitentów dostrzegamy także te, które wydają się niepożądane i wymagają poprawy. Ten Raport właśnie poprzez przez swoje kompleksowe podejście tj. zarówno przedmiotowe co do tematu, jak i podmiotowe, czyli operowanie pojęciem rynku ogółem i jego podgrupami (zamiast nazwami poszczególnych spółek) ma podpowiadać czy wręcz wyznaczać właściwy kierunek postępowania tj. podążanie za najlepszymi. Mam nadzieję, że Raport wywoła efekt „samo-naprawiania” się rynku i ustrzeże niektórych jego przedstawicieli przed potencjalnymi przykrymi konsekwencjami niedociągnięć prowadzonych polityk informacyjnych.

Raport obejmuje proces wypłaty dywidendy podzielony na 7 kroków. Pierwszy to publikacja raportu rocznego. Ile czasu prawo daje spółkom czasu na ich publikację?

Zgodnie z obowiązującymi na rynku głównym regulacjami maksymalny termin przekazania raportu rocznego upływa z końcem 4 miesiąca od daty zakończenia poprzedniego okresu obrotowego. Nie wszystkim spółkom notowanym na GPW udało się opublikować raport roczny za 2017 r. przed upływem dozwolonego terminu. Pięć spółek mówiąc kolokwialnie „wyłożyło się”.