Do końca stycznia 2019 r. należy podać terminy publikacji raportów okresowych w 2019 r. (raportem bieżącym ESPI w przypadku rynku regulowanego GPW, raportem bieżącym EBI w przypadku NewConnect i ASO Catalyst).

Maksymalne terminy raportów okresowych w 2019 r. na rynku regulowanym GPW:

– raport roczny za 2018 – 30.04.2019

– raport za  I kwartał 2019 –  30.05.2019

– raport półroczny za I pół. 2019 r. – 30.09.2019

– raport za III kwartał 2019 – 29.11.2019

Maksymalne terminy raportów okresowych w 2019 r. na rynku NewConnect:

– raport za IV kwartał 2018 – 14.02.2019*

– raport za  I kwartał 2019–  15.05.2019

– raport roczny za 2018 – 31.05.2019*

– raport za II kwartał 2019 – 14.08.2019

– raport za III kwartał 2019 – 14.11.2019

* Spółki notowane na NewConnect, które nie chcą publikować raportu za IV kw. 2018 r. muszą przyspieszyć termin publikacji raportu rocznego za 2018 r. – wówczas max termin publikacji raportu rocznego za 2018 r. przypada na 21.03.2019 r.

Maksymalne terminy raportów okresowych w 2019 r. w ASO Catalyst:

– raport roczny za 2018 – 31.05.2019

– raport półroczny za I pół. 2019 r. –  30.09.2019

Bartosz Krzesiak
Dyrektor
Tel. kom.: +48 662 028 247 | E-mail: bartosz.krzesiak@navigatorcapital.pl