Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zakończyła proces weryfikacji działalności Autoryzowanych Doradców w Alternatywnym Systemie Obrotu w 2017  r. W wyniku przeprowadzonej oceny Navigator Capital znalazł się w grupie pierwszej.
Weryfikacja przeprowadzona została w oparciu o kryteria oceniające podmiot z perspektywy: