Navigator Capital uczestniczył jako Autoryzowany Doradca w procesie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynek NewConnect) 204.588 akcji serii A oraz 64.848 akcji serii B spółki Creepy Jar S.A.

Uchwałą nr 35/2019 z dnia 18 stycznia 2019 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  podjął decyzję o wprowadzeniu do obrotu ww. akcji do obrotu w ASO NewConnect, których pierwszy dzień notowań miał miejsce w dniu 29 stycznia 2019 r.

Spółka zadebiutowała w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect w dniu 6 sierpnia 2018 r. Creepy Jar jest developerem gier specjalizującym się w produkcji gier z gatunku survival simulation z segmentu typu AAA. Flagowym projektem Creepy Jar jest gra pt. “GREEN HELL”.