Dokonaliśmy analizy aktualnych praktyk w raportowaniu niefinansowym za 2018 r. spółek z rynku GPW. Populacja spółek objęta przeglądem nie uwzględniała spółek zagranicznych oraz spółek z przesuniętym rokiem obrachunkowym. Datą odcięcia jest 25 marca 2019 r.

Oto garść aktualnych statystyk i obserwacji z rynku GPW:

Bartosz Krzesiak
Dyrektor
Tel. kom.: +48 662 028 247 | E-mail: bartosz.krzesiak@navigatorcapital.pl