Navigator Capital uczestniczył jako Autoryzowany Doradca w procesie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynek NewConnect) 185.001 akcji serii A oraz 150.000 akcji serii B spółki 7Levels S.A.

Uchwałą nr 332/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  podjął decyzję o wprowadzeniu do obrotu ww. akcji do obrotu w ASO NewConnect, których pierwszy dzień notowań miał miejsce w dniu 26 kwietnia 2019 r.

Spółka zadebiutowała w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect w dniu 5 czerwca 2018 r. 7Levels to niezależny deweloper gier wideo specjalizujący się w produkcji gier platformowych na konsolę Nintendo.