Developres wyemitował obligacje o wartości 30 mln zł.

Lider rzeszowskiego rynku deweloperskiego – Developres Sp. z o.o. wyemitował obligacje serii E o łącznej wartości nominalnej 30 mln zł. Obligacje podlegają zmiennemu oprocentowaniu opartemu o stawkę referencyjną WIBOR 6M powiększoną o marżę. Wykup obligacji serii E nastąpi w terminie nieprzekraczającym 31 grudnia 2021 r.

Organizatorem emisji i Oferującym był Dom Maklerski Navigator SA.

– Jesteśmy zadowoleni z uplasowania kolejnej emisji obligacji naszej spółki. Pozyskane środki przeznaczone zostaną na wykup obligacji serii D oraz finansowanie nowych projektów deweloperskich. Obecny, mocny rynek deweloperski i dynamiczny wzrost sprzedaży mieszkań oraz rozpoczęcie dużych projektów mieszkaniowych było przyczyną podjęcia decyzji o emisji obligacji serii E. Cieszymy się, że inwestorzy, którzy są z nami od początku naszej historii na rynku kapitałowym, chcą dalej lokować środki w papiery wartościowe naszej spółki – utwierdza nas to w przekonaniu, że obrana przez Zarząd strategia rozwoju jest słuszna – powiedział Rafał Mardoń, Członek Zarządu Developres Sp. z o.o.

– Utrzymywanie wysokiego wolumenu sprzedaży mieszkań w ostatnich latach, prowadzone obecnie oraz planowane w najbliższej przyszłości projekty deweloperskie umożliwiły spółce emisję obligacji serii E o wartości 30 mln zł.  Inwestorzy kolejny raz ocenili spółkę jako wiarygodnego partnera, który sumiennie wypełnia obowiązki informacyjne realizując przy tym zakładane przed emisją wyniki, co zaowocowało pozyskaniem dodatkowych środków finansowych na wymagającym obecnie rynku obligacji – dodał Mateusz Mucha, Manager w Domu Maklerskim Navigator SA

Developres Sp. z o.o. prowadzi działalność deweloperską na rynku rzeszowskim od 2006 r. przede wszystkim w segmencie mieszkaniowym. Spółka oddała dotychczas do użytku ponad 2500 lokali mieszkalnych o łącznej PUM przekraczającej 136 tys. m2. W grudniu 2015 roku Developres uzyskał pozwolenie na użytkowanie pierwszej inwestycji biurowej w historii swojej działalności – inwestycji SkyRes Warszawska – biurowca klasy A o łącznej powierzchni najmu niemal 20 tys. m2. Wśród najemców biurowca znajdują się znane globalnie firmy doradcze jak Deloitte czy PWC.

W 2018 roku Spółka przekazała w formie aktów notarialnych 488 lokali mieszkalnych, co pozwoliło osiągnąć ok. 130,0 mln PLN przychodów ze sprzedaży przy EBITDA na poziomie ok. 13,5 mln PLN.