Miło nam poinformować, że Dom Maklerski Navigator SA, jako pierwszy agent emisji dla obligacji, zarejestrował obligacje w KDPW zgodnie z regulacjami obowiązującymi od 1 lipca.

Rejestracja objęła 5181 szt. obligacji serii B oraz 7070 szt. obligacji serii C wyemitowanych przez Marmorin Sp. z o .o.

Od 1 lipca obowiązuje obligatoryjna dematerializacja i rejestracja obligacji w KDPW. Dodatkowo w emisjach obligacji, które nie były oferowane w trybie publicznym lub nie będą kierowane do obrotu zorganizowanego, musi pośredniczyć agent emisji.