Zapraszamy do lektury artykułu zawierającego wypowiedzi Bartosza Krzesiaka, Dyrektora Departamentu ECM w Navigator Capital Group, pt. “GPW robi na NewConnect gruntowne porządki”, opublikowanego w dniu 12.08.2019 w dzienniku Parkiet.

Link do artykułu: GPW robi na NewConnect gruntowne porządki

Komentarz:

Większości działań GPW związanych ze zmianami w regulacjach rynku NewConnect przyświeca cel poprawy jakości. Tematyka zmian w opłatach dla Autoryzowanych Doradców była omawiana podczas obrad Rady Autoryzowanych Doradców. W kilku etapach konsultowane były zarówno mechanizm wyliczania opłat, jak i wysokość poszczególnych stawek. Idea zmian generalnie polega na zmotywowaniu doradców do większej aktywności na rynku, co będzie premiowane stosownymi obniżkami pobieranych od nich opłat. Jednocześnie wyjściowo wyższe opłaty w naturalny sposób mają odseparować od rynku tych doradców, którzy od lat nie wykazują praktycznie żadnego zaangażowania w zakresie zadań przypisanych do roli Autoryzowanego Doradcy i wydaje się, że po prostu wykorzystują logo NewConnect czy wręcz GPW do uwiarygodnienia przed klientami świadczonych przez siebie usług i to czasem na zupełnie innych polach niż związanych stricte z rynkiem kapitałowym. Podwyżki opłat choć procentowo wydają się znaczące to na pewno kwotowo nie są drastyczne. Dla chociaż umiarkowanie aktywnych niewiele się zmieni.

Bartosz Krzesiak
Dyrektor
Tel. kom.: +48 662 028 247 | E-mail: bartosz.krzesiak@navigatorcapital.pl