Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka oraz Dom Maklerski Navigator S.A. serdecznie zapraszają w dniu 29 stycznia 2020 r. do Wrocławia na śniadanie biznesowe dedykowane spółkom publicznym / giełdowym (polityka dywidendy, compliance, zmiany prawa w 2020 r., dematerializacja akcji).

Plan spotkania:

 9:00 – 9:30 – Poranna kawa, przywitanie Gości, krótkie wprowadzenie do zmian przepisów jakie czekają nas w 2020 r. (Michał Kluska)

 9:30 – 10:15 – Dlaczego warto mieć przemyślaną politykę dywidendy? (Piotr Jackowski)

Czym jest dywidenda, jakie pełni funkcje? Na czym polega polityka dywidendy i jakie są zalety prowadzenia stabilnej polityki dywidendy wraz z przedstawieniem podstawowych modeli? Przykłady polityk dywidendowych w Polsce, Europie i Stanach Zjednoczonych

 10:15 – 10:30 – przerwa kawowa

 10:30 – 11:00 – System compliance w spółce giełdowej/publicznej – co trzeba, a co warto mieć? (Julia Besz)

Zarządzanie zgodnością – korzyści z compliance na liczbach.  Obowiązkowe standardy i procedury etyczne w nowych przepisach dla spółek giełdowych i publicznych. Dobry system antykorupcyjny i ochrona sygnalistów według wytycznych GPW

11:00 – 11:40 – Obowiązki spółek w związku z obligatoryjną dematerializacją akcji (Krzysztof Dziubiński)

Co stanie się z akcjami w formie dokumentu? Jjakie obowiązki będą spoczywać na spółkach w związku ze zmianą przepisów?

11:40 – 12:00 – pytania i dyskusja

Termin: 29 stycznia 2020 r.

Miejsce: City Space – Nobilis Business House, ul. Marii Curie – Skłodowskiej 12, Piętro 5, Wrocław

Zgłoszenia prosimy wysyłać do 27 stycznia 2020 r. stycznia na adres: paulina.lesiow@dzp.pl

Udział w spotkaniu jest bezpłatny i możliwy po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia.

Prelegenci:

Julia Besz, Associate, Domański Zakrzewski Palinka

Julia zajmuje się doradztwem w zakresie compliance, prawa farmaceutycznego, prawa unijnego oraz prawa prywatnego międzynarodowego. W szczególności zajmuje się przygotowywaniem rozwiązań wewnątrzorganizacyjnych z zakresu analizy i oceny ryzyka braku zgodności, usprawnianiem systemów zarządzania zgodnością oraz tworzeniem mechanizmów wewnętrznych, które mają na celu optymalizację procesów biznesowych i zapobieganie nadużyciom gospodarczym w spółkach. Posiada szerokie doświadczenie w realizacji projektów związanych z kompleksową budową systemów compliance i rozwiązań antykorupcyjnych. Aktywnie uczestniczy w audytach compliance i dedykowanych investigations dla podmiotów wchodzących w skład międzynarodowych grup kapitałowych. Julia posiada tytuł LL.M ze specjalizacją w dziedzinie International Business Law. Zajmuje się także zagadnieniami związanymi z ochroną sygnalistów korporacyjnych. Doradza we wdrażaniu efektywnych systemów whistleblowing w przedsiębiorstwach i przygotowuje z tego zakresu rozprawę doktorską na Uniwersytecie SWPS w Warszawie.

Piotr Jackowski, Senior Associate, Domański Zakrzewski Palinka

Piotr jest prawnikiem transakcyjnym prowadzącym złożone projekty M&A. Specjalizuje się w regulacjach prawnych dotyczących papierów wartościowych i rynków kapitałowych. Zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi ofert publicznych oraz licencjonowania i nadzoru nad działalnością instytucji finansowych działających na rynku kapitałowym. Świadczy także kompleksowe usługi doradztwa korporacyjnego, doradztwa regulacyjnego dla firm inwestycyjnych, banków, funduszy inwestycyjnych i innych instytucji finansowych.

Krzysztof Dziubiński, CFA, Członek Zarządu w Domu Maklerskim Navigator S.A.

Uczestniczył w ponad 120 emisjach papierów wartościowych oraz wprowadzeniu wybranych z nich na GPW. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie na rynku kapitałowym. W Domu Maklerskim Navigator odpowiada również za Departament przechowywania i rejestrowania papierów wartościowych. Od kilku lat aktywnie uczestniczy w procesach legislacyjnych dot. regulacji rynku kapitałowego. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej oraz Akademii Leona Koźmińskiego. Posiadacz licencji doradcy inwestycyjnego nr 760, licencji maklera papierów wartościowych nr 2193, CFA Charterholder oraz Certyfikowany Doradca w ASO.

Michał Kluska, Senior Associate, Domański Zakrzewski Palinka

Michał specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych, nowych technologii, Internetu, usług online, reklamy i e-commerce. Aktywnie bierze udział przy projektach obejmujących kompleksowe wdrożenia nowych rozwiązań / usług (w tym rozwiązania chmurowe). W ramach praktyki IP&TMT Michał doradza przedsiębiorcom w zakresie projektowania i wdrożenia kanału sprzedaży online,  jak również w ramach sporów obejmujących znaki towarowe czy prawo do domeny. Doświadczenie Michała obejmuje również uczestniczenie podczas kontroli PUODO/Prezesa UOKIK, jak również reprezentację Klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowych związanych z obszarem ochrony danych osobowych, nieuczciwą konkurencją, prawem autorskim i prawem własności przemysłowej. Wielokrotnie wspierał Klientów w projektach związanych z monetaryzacją baz danych osobowych i wdrażaniem rozwiązań typu omnichannel dla branży e-commerce. Michał uczestniczy w pracach legislacyjnych (m.in. Ustawa o prawach konsumenta) oraz konsultacyjnych. Jest również często zapraszany do prowadzenia wystąpień / warsztatów podczas konferencji (m.in. InternetBeta, SECURE) i szkoleń (m.in. „Ochrona danych osobowych w Grupach Kapitałowych”, „Przygotowanie do RODO”).