Serdecznie zapraszamy na debatę ekspercką organizowaną przez Personalities.pl poświęconą w pełni problematyce obowiązkowej dematerializacji akcji. Współorganizatorem debaty i partnerem merytorycznym jest Dom Maklerski Navigator SA.

Obowiązkowa dematerializacja akcji będzie w bieżącym roku niewątpliwie tematem przewodnim dla spółek akcyjnych, ich akcjonariuszy oraz doradców prawnych. Już dzisiaj problematyka rejestru akcjonariuszy budzi wiele pytań, na które rynek szuka odpowiedzi, natomiast waga zmian wynikających ze zmiany KSH jest tak duża, że niezbędne jest możliwie szybkie wypracowanie pewnej praktyki rynkowej w celu sprawnego i bezpiecznego dostosowania do nowych regulacji.

Warto przedyskutować te kwestie w gronie ekspertów, dlatego zapraszamy Państwa do udziału w debacie, która odbędzie się 29-go stycznia br. na Sali Notowań GPW przy ul. Książęcej 4 w Warszawie o godzinie 17.30.

Debata rozpoczyna się o godzinie 17.30. Planowane zakończenie: około godz. 20.00

 Tezy do dyskusji:

 

Rejestracja i szczegóły: http://www.personalities.pl/debata-rejestr-akcjonariuszy

Prowadzenie debaty:

Bartosz Krzesiak, Dyrektor Departamentu emisji akcji w Domu Maklerskim Navigator SA

Posiada ponad 10-letnie doświadczenie zawodowe na rynku kapitałowym. Doradza przy pozyskiwaniu kapitału akcyjnego, obowiązkach informacyjnych spółek publicznych, a także m.in. w zakresie rejestru akcjonariuszy. Doradzał m.in. w takich projektach jak IPO – oferta publiczna akcji i wprowadzenie do obrotu na GPW – Lokum Deweloper S.A., APS Energia S.A., SPO – wtórna oferta publiczna i wprowadzenie akcji Pamapol S.A. do obrotu na GPW, private placement i wprowadzenie akcji do obrotu na NewConnect – m.in. Movie Games, Moonlit, Medinice, Gremi Media, APS Energia, Blirt, Hydrapres. Doświadczenie na rynku kapitałowym zdobywał m.in. w Deutsche Banku w dziale Polish Strategic Corporates oraz na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (Finanse i Bankowość). Certyfikowany Doradca w ASO. Członek rad nadzorczych oraz komitetu audytu spółek notowanych na GPW oraz NewConnect. Członek Rady Autoryzowanych Doradców (komitet doradczy Zarządu GPW ds. rozwoju alternatywnego systemu obrotu). Ekspert Business Centre Club ds. rynku kapitałowego.

Paneliści:

Agnieszka GontarekDyrektor Działu Emitentów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,

Odpowiedzialna m.in. za proces dopuszczania papierów wartościowych na rynki GPW i nadzór nad emitentami w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych, a także zasad Dobrych Praktyk Notowanych na GPW. Kieruje pracami działającego przy GPW Komitetu ds. Ładu Korporacyjnego. Od 2016 do 2018 r. prezes zarządu BondSpot S.A., wcześniej (2013-2016) członek rady nadzorczej BondSpot S.A. W latach 1998-2007 pracownik urzędu Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, a następnie Komisji Nadzoru Finansowego. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UW i podyplomowych studiów z zakresu rachunkowości. Współautorka komentarza do ustawy o ofercie publicznej (pod red. prof. Marka Michalskiego, wyd. Beck 2014 r.). Posiada wieloletnie doświadczenie jako wykładowca prawa papierów wartościowych i regulacji unijnych, przede wszystkim z zakresu obowiązków informacyjnych emitentów i ich akcjonariuszy oraz corporate governance

Leszek Koziorowski, partner, Kancelaria Gessel

W GESSEL kieruje działem prawa rynków kapitałowych. Specjalizuje się w prawie papierów wartościowych i funduszy inwestycyjnych. Od 1994 roku doradza m.in. przy publicznych i prywatnych emisjach akcji i obligacji, fuzjach i przejęciach spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych, tworzeniu i obsłudze domów maklerskich i funduszy inwestycyjnych, zajmuje się obsługą korporacyjną spółek publicznych, w tym także w zakresie obsługi organów i wykonywaniem obowiązków informacyjnych. Reprezentuje również klientów we wszelkiego rodzaju postępowaniach administracyjnych i sądowych związanych z prawem rynku kapitałowego. Od 1999 roku pracuje, a od 2002 roku pozostaje wspólnikiem, w kancelarii GESSEL. Od początku swojej kariery zawodowej związany jest z polskim rynkiem kapitałowym. Początkowo pracował w Komisji Papierów Wartościowych. W czasie pracy w Komisji Papierów Wartościowych piastował także stanowisko Zastępcy Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych. Obecnie pozostaje również arbitrem Sądu Giełdowego. Był członkiem licznych Rad Nadzorczych, obecnie zasiada w Radzie Nadzorczej spółki Esaliens TFI S.A. Studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego ukończył w 1994 roku, a w 1998 został wpisany na listę radców prawnych. Leszek Koziorowski jest rekomendowany i wyróżniany w rankingach kancelarii prawnych dziennika „Rzeczpospolita” oraz magazynu „FORBES” jako specjalista i najlepszy doradca w zakresie prawa rynku kapitałowego. Również „Chambers Europe. Europe’s Leading Lawyers for Business” wymienia go w gronie liderów dziedziny rynku kapitałowego, określając go mianem utalentowanego i szanowanego prawnika – zdecydowanie należącego do elity. Autor licznych publikacji poświęconych rynkowi kapitałowemu. Jego artykuły i felietony ukazywały się m. in. w „Przeglądzie Prawa Handlowego”, „Prawie Papierów Wartościowych”, „Radcy Prawnym”, „Rynku Kapitałowym”, „Rzeczpospolitej”, „Gazecie Giełdy Parkiet” i „Dzienniku”. Oprócz zawodowych zainteresowań papierami wartościowymi, Leszek Koziorowski kolekcjonuje historyczne papiery wartościowe, a swoje zainteresowania historią gospodarki, a w szczególności rynku kapitałowego, rozwija poprzez działalność w Stowarzyszeniu Kolekcjonerów Historycznych Papierów Wartościowych, pełniąc funkcję prezesa od 2009 roku. Pozostaje także redaktorem naczelnym Rocznika Historii Papierów Wartościowych i autorem licznych artykułów poświęconych historii papierów wartościowych, m. in. książki „Akcje notowane na warszawskiej giełdzie do 1939 roku”.

Paweł Mardas, partner, Kancelaria Kochański i Partnerzy. Adwokat, Partner, Szef Praktyki Fuzji i Przejęć

Prawnik z kilkunastoletnim doświadczeniem. Specjalizuje się w prawie spółek oraz w transakcjach fuzji i przejęć. Przez ostatnie dziewięć lat zdobywał i pogłębiał swoje doświadczenie w zakresie restrukturyzacji korporacyjnych obejmujących m.in. przekształcenia, połączenia i podziały spółek, wnoszenie aktywów do funduszy inwestycyjnych (FIZ/FIZAN), budowanie struktur transgranicznych z wykorzystaniem spółek i fundacji z zagranicznych jurysdykcji, przygotowywanie struktur transakcji nabycia/sprzedaży udziałów/akcji/aktywów, przygotowywanie i negocjowanie umów inwestycyjnych oraz umów wspólników. Prowadził także sprawy z zakresu gospodarczych sporów sądowych. Pracował także jako in-house w jednym z największych towarzystw funduszy inwestycyjnych, zajmując się zamkniętym funduszem inwestycyjnym sektora nieruchomości. Członek Izby Adwokackiej w Warszawie.

Piotr Maciej Kamiński – ekspert rynku kapitałowego; członek wielu rad nadzorczych

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, na którym uzyskał tytuł magistra zarzadzania. Ponadto ukończył studia podyplomowe Tempus – CUBIS (Curriculum In Business Information Systems) na Uniwersytecie Katolickim w Mediolanie, Uniwersytecie Katolickim w Leuven oraz Uniwersytecie w Amsterdamie. W 1994 roku brał udział w specjalistycznym Międzynarodowym Programie Szkoleniowym organizowanym przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (US SEC) dla przedstawicieli giełd i nadzorów państwowych rynków kapitałowych. Dodatkowo brał udział w elitarnym programie AMP dla najwyższej kadry zarządzającej obejmujący przekrojowe resume wiedzy menadżerskiej – na IESE Business School w Barcelonie. Od 1993 roku wykłada na seminariach i konferencjach oraz na uczelniach (UW, SGH) na temat rynku kapitałowego, rachunkowości sprawozdawczej, zarządzania informacją, praktycznych aspektów prawa handlowego, zasad dobrych praktyk itp. Członkiem zarządu w spółce Park Wodny Bania Sp. z o.o. Wcześniej w latach 2010‐2011 pełnił funkcje członka rady nadzorczej PZU S.A. i członka komitetu rady nadzorczej PZU S.A. ds. IPO z ramienia Skarbu Państwa. W latach 2006–2009 był prezesem zarządu Banku Pocztowego S.A., od 2003 do 2006 r. członkiem zarządu nadzorującym Obszar Rynku Korporacyjnego i Skarbu w PKO Bank Polski S.A., a od 2000 do 2003 r. wiceprezesem zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA. Wcześniej w latach 1994–2000 zajmował stanowisko dyrektora Departamentu Spółek Publicznych i Finansów KPWiG, a w latach 1992–1994 – naczelnika Wydziału emisji papierów wartościowych w KPWiG. Od 1998 do 2001 roku był członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej na Doradców Inwestycyjnych. W przeszłości był m.in.: prezesem Rady Giełdy Papierów Wartościowych w  Warszawie.

Barbara Nowakowska – Dyrektor zarządzająca Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych (PSIK).

Zarządza PSIK od 17 lat, realizując cele statutowe stowarzyszenia, którymi jest przede wszystkim wspieranie rozwoju sektora private equity/venture capital w Polsce i reprezentacja interesów tego sektora. Reprezentowała Polskę, jako ekspert w dziedzinie private equity/venture capital w Komisji Europejskiej. Przed rozpoczęciem pracy w PSIK w 2003 roku, zasiadała w zarządzie niezależnego operatora telekomunikacyjnego El-Net S.A. Doświadczenie w branży private equity zdobyła w Enterprise Investors. Na początku transformacji pracowała w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych. Jest absolwentką wydziału handlu zagranicznego w SGPiS (SGH).

 

#dematerializacja #rejestr #dmnavigator #rejestrakcjonariuszy #dematerializacjaakcji