29 stycznia 2020 r. w Sali Notowań budynku Giełdy Papierów Wartościowych odbyła się debata ekspercka zorganizowana przez Personalities.pl poświęcona w pełni problematyce obowiązkowej dematerializacji akcji. Współorganizatorem debaty oraz partnerem merytorycznym był Dom Maklerski Navigator SA.

 W dyskusji poruszono następujące zagadnienia związane z dematerializacją akcji:

 Udział w debacie wzięli:

Uprzejmie dziękujemy Personalities.pl za zorganizowanie debaty, panelistom za ciekawą i merytoryczną dyskusję, licznej publiczności za aktywny udział w debacie oraz cenne spostrzeżenia i pytania oraz oczywiście Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie za gościnę w Sali Notowań.

Poniżej zamieszczamy fotorelację z wydarzenia.

#dematerializacja #rejestr #rejestrakcjonariuszy #dmnavigator