Już 22 kwietnia 2020 r. o godz. 10:00 serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie online, podczas którego eksperci EY oraz Domu Maklerskiego Navigator przybliżą Państwu problematykę związaną z procesem obowiązkowej dematerializacji akcji, dotyczącej wszystkich spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych, oraz wskażą praktyczne aspekty związane z wejściem w życie nowych przepisów.

Prowadzący webcast skupią się zarówno na aspektach typowo prawnych i operacyjnych związanych z dematerializacją akcji, jak również opowiedzą o nowej regulacji z punktu widzenia domu maklerskiego, jako jednego z podmiotów, którego rolą będzie utworzenie i prowadzenia rejestru akcjonariuszy. Wskażemy również podstawowe koszty związane z tym procesem.

LINK DO REJESTRACJI

W programie:

Prowadzący:

 

#rejestr #rejestrakcjonariuszy #dematerializacja #dematerializacjaakcji #obowiazkowadematerializacja