Już 8 maja 2020 r. o godz. 12:15 eksperci Rödl & Partner oraz Domu Maklerskiego Navigator, podczas webinarium opowiedzą jak prawidłowo przeprowadzić dematerializację.  Liczne zmiany prawne wprowadzone Tarczami Antykryzysowymi nie zmieniły terminów obowiązkowej dematerializacji. Wprowadzono jednak pewne ułatwienia w funkcjonowaniu spółek, które częściowo mogą zostać wykorzystane w procesie obowiązkowej dematerializacji. Podczas webinarium poruszone zostaną zasady i konsekwencje dematerializacji akcji spółek niepublicznych, w tym m. in.:

  1. Jak spółki powinny się przygotować do procesu dematerializacji? Aspekty korporacyjne wymagające weryfikacji
  2. Rekomendowany harmonogram przygotowania się do otwarcia rejestru akcjonariuszy
  3. Zadania i odpowiedzialność domu maklerskiego w zakresie otwarcia i prowadzenie rejestru
  4. Zakres danych w rejestrze i ich jawność. Problemy praktyczne
  5. Odpowiedzialność Spółek i Zarządów / Komplementariuszy. W jaki sposób ją ograniczać?
  6. WZA i wypłata dywidendy wg. nowych zasad. Jak zmienią się relacje spółka – akcjonariusze?
  7. Zasady realizacji transakcji sprzedaży lub zastawiania akcji ujawnionych w rejestrze
  8. Aspekty e-walnych zgromadzeń w dobie COVID-19

LINK DO REJESTRACJI

Prowadzący:

Jarosław Kamiński, adwokat, Associate Partner, Rödl & Partner

Bartosz Krzesiak, Dyrektor ECM, Dom Maklerski Navigator SA

 

#rejestr #rejestrakcjonariuszy #dematerializacja #dematerializacjaakcji #obowiazkowadematerializacja