W dniu 3 czerwca 2020 r. o godz. 10:00 serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie dotyczące obowiązkowej dematerializacji z naciskiem na zagadnienia związane z zastawami na akcjach zapisywanych w rejestrach akcjonariuszy oraz zmiany wynikające z Tarcz. Obowiązkowa dematerializacja akcji (nowe terminy w zw. z Tarczą 3.0). Najważniejsze zagadnienia związane z zastawami na akcjach – problemy praktyczne.

LINK DO REJESTRACJI

 

Program szkolenia obejmuje m.in. następująca zagadnienia:

  1. W jaki sposób odwzorować obecne zastawy rejestrowe w rejestrze akcjonariuszy? (wymagane dokumenty etc)
  2. Potencjalne sytuacje konfliktowe pomiędzy emitentem, zastawcą i zastawnikiem w okresie intertemporalnym
  3. Ustanawianie zastawów rejestrowych w okresie docelowym
  4. Kolizja przepisów dot. zastawów rejestrowych i rejestru akcjonariuszy

 

Prelegenci:

Bartosz Krzesiak – Dyrektor Departamentu emisji akcji w Domu Maklerskim Navigator SA

Posiada ponad 10-letnie doświadczenie zawodowe na rynku kapitałowym. Doradza przy pozyskiwaniu kapitału akcyjnego, obowiązkach informacyjnych spółek publicznych, a także m.in. w zakresie rejestru akcjonariuszy. Doradzał m.in. w takich projektach jak IPO – oferta publiczna akcji i wprowadzenie do obrotu na GPW – Lokum Deweloper S.A., APS Energia S.A., SPO – wtórna oferta publiczna i wprowadzenie akcji Pamapol S.A. do obrotu na GPW, private placement i wprowadzenie akcji do obrotu na NewConnect – m.in. Movie Games, Moonlit, Medinice, Gremi Media, APS Energia, Blirt, Hydrapres. Doświadczenie na rynku kapitałowym zdobywał m.in. w Deutsche Banku w dziale Polish Strategic Corporates oraz na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (Finanse i Bankowość). Certyfikowany Doradca w ASO. Członek rad nadzorczych oraz komitetu audytu spółek notowanych na GPW oraz NewConnect. Członek Rady Autoryzowanych Doradców (komitet doradczy Zarządu GPW ds. rozwoju alternatywnego systemu obrotu). Ekspert Business Centre Club ds. rynku kapitałowego.

Jakub Salwa – Adwokat i Partner w kancelarii act BSWW

Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w obszarze rynków kapitałowych, transakcji finansowania, fuzji i przejęć oraz private equity.
Przeprowadzał i monitorował liczne projekty w zakresie finansowania dłużnego, mezzanine i private equity, w ramach których świadczył kompleksowe usługi doradztwa transakcyjnego i nadzorował zespoły prawników pracujących przy tych projektach. Obsługiwał kilkadziesiąt emisji obligacji, zarówno w ramach strukturyzowanych transakcji prywatnych, jak i tych na rynku publicznym. Doradza również wierzycielom instytucjonalnym w procesach dochodzenia i restrukturyzacji długu finansowego.  Zapewnia pomoc prawną w zakresie bieżącej obsługi spółek prawa handlowego.

Michał Pawlak – Radca Prawny i Starszy Prawnik w kancelarii act BSWW.

Zajmuje się obsługą prawną emisji obligacji zabezpieczonych. Posiada kompleksowe doświadczenie w zakresie transakcji fuzji i przejęć. Uczestniczył w obsłudze projektów z zakresu restrukturyzacji spółek i grup kapitałowych dla potrzeb optymalizacji podatkowych. Reprezentował przedsiębiorców w negocjacjach z bankami dotyczących restrukturyzacji zadłużenia z tytułu opcji walutowych i kredytów inwestycyjnych. Wielokrotnie reprezentował przedsiębiorców w procesach sądowych i arbitrażowych ze stosunku spółki oraz dotyczących roszczeń odszkodowawczych z umów inwestycyjnych.

#dematerializacja #rejestr #dmnavigator #rejestrakcjonariuszy #dematerializacjaakcji