W dniu 17 czerwca 2020 r. o godz. 10:00 serdecznie zapraszamy na organizowany przez Dom Maklerski Navigator oraz Kancelarię GESSEL webinar poświęcony obowiązkowej dematerializacji oraz najważniejszym zagadnieniom wynikającym z ostatnich nowelizacji przepisów wprowadzonych przez specustawy tj. tzw. Tarcze Antykryzysowe. Jeśli już teraz mają Państwo jakieś pytania dotyczące tematu webinaru, prosimy o wpisanie ich bezpośrednio w formularzu rejestracyjnym.

FORMULARZ REJESTRACYJNY

Program:

I. Obowiązkowa dematerializacja – kluczowe aspekty z perspektywy spółek SA i SKA i ich akcjonariuszy
     1dematerializacja – zmiany, konsekwencje oraz nowe instytucje prawne,
     2. obowiązki emitentów akcji (spółki niepubliczne & spółki publiczne),
     3. harmonogram procesu,
     4.rejestr akcjonariuszy – zasady prowadzenia oraz zakres ujawnień,
     5. rola domu maklerskiego w procesie dematerializacji.
II. Posiedzenia zarządu i rady nadzorczej z wykorzystaniem nowych technologii
     1. istota zdalnych posiedzeń zarządu i rady nadzorczej,
     2. omówienie zakresu informacji jakie powinny się znaleźć w regulaminie udziału w posiedzeniu
         zarządu/ rady nadzorczej wraz z rekomendacją odnośnie organu, który powinien przyjąć regulamin,
     3. głosowanie tajne na odległość,
     4. ryzyka związane ze zwołaniem zdalnych posiedzeń zarządu/ rady nadzorczej.
III. Inne istotne zmiany, w tym zmiany istotnych terminów wykonywania obowiązków przez spółki 
     1. zdalne odbywanie walnych zgromadzeń (e-WZA),
     2. nowy sposób zapisu na akcje (zapis elektroniczny),
     3. zmiana obowiązków związanych z ofertami „kroczącymi”,
     4. termin odbycia się zwyczajnych walnych zgromadzeń,
     5. centralny rejestr beneficjentów rzeczywistych,
     6. PPK,
     7. ustawa biegłych rewidentach.

Prelegenci:

Julia Trzmielewska – Starszy Prawnik, Kancelaria GESSEL

Specjalizuje się w prawie spółek oraz prawie rynku kapitałowego. Posiada blisko dziesięcioletnie doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej spółek kapitałowych, w zakresie spraw korporacyjnych, transakcyjnych i inwestycyjnych. Z kancelarią GESSEL związana jest od 2017 roku. Przed dołączeniem do Kancelarii przez 5 lat pracowała, jako In-House Lawyer w biurze prawnym spółki publicznej. Autorka publikacji naukowych oraz artykułów prasowych z zakresu m.in. rynków kapitałowych i prawa spółek

Magdalena Szeplik – Managing Associate, Adwokat, Kancelaria GESSEL

Specjalizuje się w prawie spółek oraz prawie rynku kapitałowego. W Kancelarii GESSEL zajmuje się doradztwem związanym z publicznymi emisjami instrumentów finansowych, w szczególności pracując nad sporządzaniem prospektów emisyjnych oraz opiniując i negocjując umowy towarzyszące ofercie publicznej. Ponadto obsługuje spółki publiczne w zakresie wykonywania obowiązków informacyjnych, w tym reprezentuje Klientów w postępowaniach administracyjnych przed KNF. Ponadto jest zaangażowana w projekty związane z emisją obligacji i tworzeniem programów motywacyjnych. Przeprowadza również analizy due diligence na potrzeby transakcji kapitałowych oraz doradza spółkom w bieżącej działalności w zakresie zagadnień korporacyjnych.

Bartosz Krzesiak – Dyrektor Departamentu emisji akcji w Domu Maklerskim Navigator SA

Posiada ponad 10-letnie doświadczenie zawodowe na rynku kapitałowym. Doradza przy pozyskiwaniu kapitału akcyjnego, obowiązkach informacyjnych spółek publicznych, a także m.in. w zakresie rejestru akcjonariuszy. Doradzał m.in. w takich projektach jak IPO – oferta publiczna akcji i wprowadzenie do obrotu na GPW – Lokum Deweloper S.A., APS Energia S.A., SPO – wtórna oferta publiczna i wprowadzenie akcji Pamapol S.A. do obrotu na GPW, private placement i wprowadzenie akcji do obrotu na NewConnect – m.in. Movie Games, Moonlit, Medinice, Gremi Media, APS Energia, Blirt, Hydrapres. Doświadczenie na rynku kapitałowym zdobywał m.in. w Deutsche Banku w dziale Polish Strategic Corporates oraz na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (Finanse i Bankowość). Certyfikowany Doradca w ASO. Członek rad nadzorczych oraz komitetu audytu spółek notowanych na GPW oraz NewConnect. Członek Rady Autoryzowanych Doradców (komitet doradczy Zarządu GPW ds. rozwoju alternatywnego systemu obrotu). Ekspert Business Centre Club ds. rynku kapitałowego.

#dematerializacja #rejestr #dmnavigator #rejestrakcjonariuszy #dematerializacjaakcji