Dom Maklerski Navigator S.A. wraz z kancelarią MDDP Olkiewicz i Wspólnicy serdecznie zapraszają w dniu 20 lipca 2020 r. w godz. 14:00 – 15:00 na webinar poświęcony obowiązkowej dematerializacji akcji w spółkach akcyjnych i komandytowo-akcyjnych.

Aby wziąć udział w wydarzeniu uprzejmie prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego:

FORMULARZ REJESTRACYJNY

Po mailowym potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia, w kolejnym mailu otrzymają Państwo indywidualny link do strony internetowej, na której odbędzie się webinar.

Program spotkania:

 

Prelegenci

Tomasz Olkiewicz, radca prawny, partner w MDDP.

Posiada bogate doświadczenie związane z koordynacją oraz uczestnictwem w projektach restrukturyzacyjnych, których celem było uzyskanie efektywnej struktury prawnej i podatkowej. Prowadził wiele projektów związanych z restrukturyzacją działań przedsiębiorstw w związku ze zmieniającymi się warunkami rynkowymi (np. związanych ze zmianami regulacyjnymi albo zmianą modelu biznesowego). Wielokrotnie był członkiem tzw. Steering Committees koordynujących działania w ramach złożonych projektów. Uczestniczył w pracach komisji sejmowych poświęconych nowelizacji przepisów prawa podatkowego i gospodarczego.

Wiktoria Chwiedosik, radca prawny, senior associate w MDDP.

Specjalizuje się w prawie gospodarczym i handlowym. Zajmuje się prawną obsługą klientów korporacyjnych. Brała udział w licznych restrukturyzacjach wewnątrz grup kapitałowych obejmujących m.in. przekształcenia, połączenia, podziały i likwidacje spółek.
Posiada bogate doświadczenie w przeprowadzaniu transakcji fuzji i przejęć oraz audytów prawnych spółek.
Jest Członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Bartosz Krzesiak, dyrektor w Domu Maklerskim Navigator S.A.

Ekspert rynku kapitałowego. Doradza przy pozyskiwaniu kapitału akcyjnego, obowiązkach informacyjnych spółek publicznych, a także m.in. w zakresie rejestru akcjonariuszy. Doradzał m.in. w takich projektach jak IPO – oferta publiczna akcji i wprowadzenie do obrotu na GPW – Lokum Deweloper S.A., APS Energia S.A., SPO – wtórna oferta publiczna i wprowadzenie akcji Pamapol S.A. do obrotu na GPW, private placement i wprowadzenie akcji do obrotu na NewConnect – m.in. Movie Games, Moonlit, Medinice, Gremi Media, APS Energia, Blirt, Hydrapres.

Certyfikowany Doradca w ASO. Członek rad nadzorczych oraz komitetu audytu spółek notowanych na GPW oraz NewConnect. Członek Rady Autoryzowanych Doradców (komitet doradczy Zarządu GPW ds. rozwoju alternatywnego systemu obrotu). Ekspert Business Centre Club ds. rynku kapitałowego.

#dematerializacja #rejestr #dmnavigator #rejestrakcjonariuszy #dematerializacjaakcji