W najbliższy piątek (23 października) o godz. 11:00 Dom Maklerski Navigator S.A. wraz z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zapraszają na bezpłatne szkolenie online dotyczące dematerializacji akcji z perspektywy spółki publicznej.

FORMULARZ REJESTRACYJNY

Agenda szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:
I. Konsekwencje zmian prawnych wprowadzających obowiązkową dematerializację akcji.
II. Przebieg procesu dematerializacji – harmonogram działań.
III. Pośrednik rejestracyjny – definicja i rola.
IV. Sponsor emisji – definicja i rola.
V. W jakiej sytuacji konieczna jest usługa sponsora emisji?
VI. Mankamenty usługi sponsora emisji z perspektywy akcjonariuszy.
VII. Interakcje spółki i akcjonariuszy (bezpośrednio i pośrednio) odpowiednio z pośrednikiem rejestracyjnym lub sponsorem emisji przy dematerializacji w KDPW.

Prowadzący:

Bartosz Krzesiak – Dyrektor Departamentu emisji akcji w Domu Maklerskim Navigator SA
Posiada ponad 10-letnie doświadczenie zawodowe na rynku kapitałowym. Doradza przy pozyskiwaniu kapitału akcyjnego, obowiązkach informacyjnych spółek publicznych, a także m.in. w zakresie rejestru akcjonariuszy. Doradzał m.in. w takich projektach jak IPO – oferta publiczna akcji i wprowadzenie do obrotu na GPW – Lokum Deweloper S.A., APS Energia S.A., SPO – wtórna oferta publiczna i wprowadzenie akcji Pamapol S.A. do obrotu na GPW, private placement i wprowadzenie akcji do obrotu na NewConnect – m.in. Movie Games, Moonlit, Medinice, Gremi Media, APS Energia, Blirt, Hydrapres. Doświadczenie na rynku kapitałowym zdobywał m.in. w Deutsche Banku w dziale Polish Strategic Corporates oraz na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (Finanse i Bankowość). Certyfikowany Doradca w ASO. Członek rad nadzorczych oraz komitetu audytu spółek notowanych na GPW oraz NewConnect. Członek Rady Autoryzowanych Doradców (komitet doradczy Zarządu GPW ds. rozwoju alternatywnego systemu obrotu). Ekspert Business Centre Club ds. rynku kapitałowego.

Patryk Piwowarek – Adwokat w Domu Maklerskim Navigator S.A.
Specjalizuje się w prawie spółek oraz prawie rynku kapitałowego. Posiada blisko ośmioletnie doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej spółek kapitałowych, w zakresie spraw korporacyjnych, transakcyjnych i inwestycyjnych, w tym w realizacji projektów związanych z całościową analizą prawną spółek (due diligence). Przed dołączeniem do Domu Maklerskiego Navigator przez 7 lat pracował w warszawskiej kancelarii adwokacko-radcowskiej oraz jednocześnie przez 4 lata jako prawnik wewnętrzny w spółce z branży IT. Jest Członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

#dematerializacja #dematerializacjaakcji #obowiazkowadematerializacja