KIM JESTEŚMY?

Jesteśmy polską firmą świadczącą profesjonalne usługi doradcze oraz szkoleniowe, dedykowane do średnich i dużych firm działających na rynku polskim. Naszą misją jest wsparcie właścicieli w rozwoju i zwiększaniu rynkowej wartości zarządzanych biznesów, poprzez budowę zdrowych firm o wysokiej skuteczności i konkurencyjności działania. Nasza wiedza i praktyczne kompetencje eksperckie koncentrują się na obszarach zarządzania, strategii, integracji organizacji, komunikacji, rozwoju kompetencji kadr kierowniczych, budowy skutecznych zespołów, sukcesji oraz zarządzania zmianami.

Zespół Navigator Business Consulting tworzą doświadczeni profesjonaliści i praktycy biznesu, którzy przez wiele lat zdobywali doświadczenie kierując polskimi i zagranicznymi firmami oraz rozwijając kompetencje w zakresie skutecznej organizacji i zarządzania. Dzięki temu łączymy głęboką i wszechstronną wiedzę oraz praktyczne polskie i międzynarodowe doświadczenia w zakresie zarządzania, dogłębne zrozumienie realiów transformacji polskiej gospodarki oraz kompetencje w dziedzinie prowadzenia biznesu,  komunikacji i przywództwa.

Poprzez praktyczne doradztwo, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, szkolenia, pracę z zespołami oraz pracę indywidualną umożliwiamy naszym klientom – przedsiębiorcom, zarządom, kadrom zarządczym i kierowniczym – budować  skutecznie funkcjonujące organizacje. Dzięki temu mogą oni osiągać cele zawodowe i osobiste oraz zwiększać wartość prowadzonych przez siebie firm. Pracując z nami klienci budują zdrowe organizacje, rozwijają kompetencje pracowników, stając się współautorami najlepszych rozwiązań dla swoich organizacji, czyniąc to przy poszanowaniu priorytetów życiowych i celów osobistych.

 

CO ZYSKUJĄ KLIENCI?

Poprzez praktyczne doradztwodzielenie się wiedzą i doświadczeniemszkolenia, pracę z zespołami oraz pracę indywidualną umożliwiamy naszym klientom: przedsiębiorcom, zarządom, kadrom zarządczym i kierowniczym budować skutecznie funkcjonujące organizacje. Dzięki temu mogą oni osiągać cele zawodowe i osobiste oraz zwiększać wartość prowadzonych przez siebie firm. Pracując z nami klienci budują zdrowe organizacje, rozwijają kompetencje pracowników, stając się współautorami najlepszych rozwiązań dla swoich organizacji, czyniąc to przy poszanowaniu priorytetów życiowych i celów osobistych.

Korzystając z naszego bogatego i praktycznego doświadczenia zarządczego i biznesowego, nasi klienci mogą koncentrować się na osiąganiu wymiernych wyników przez swoje firmy, przy jednoczesnym dogłębnym zrozumieniu, jak w najpełniejszym stopniu wykorzystać potencjał ludzki swojej organizacji oraz zrozumieć indywidualne potrzebyoczekiwania oraz czynniki motywujące poszczególne osoby: właścicieli, kadry zarządcze i kierownicze oraz pracowników niższego szczebla – w celu realizacji wspólnych celów firmy.

 

STRATEGIA


Podstawowy zakres usług:

Dostarczamy odpowiedzi na kluczowe pytania:

 

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ I PROJEKTAMI


Podstawowy zakres usług:

Dostarczamy odpowiedzi na kluczowe pytania:

 

EFEKTYWNOŚĆ BIZNESU


Podstawowy zakres usług:

Dostarczamy odpowiedzi na kluczowe pytania:

 

ROZWÓJ FIRMY


Podstawowy zakres usług:

Dostarczamy odpowiedzi na kluczowe pytania:

 

 

JAK PRACUJEMY?

 

DORADZTWO (KONSULTING)


W projektach typu doradczego (konsultingowego), działając na rzecz i w interesie klienta, prowadzimy prace, których celem jest przygotowanie i zaprezentowanie rekomendacji oraz wskazówek, dotyczących optymalnego postępowania w danej sytuacji czy też zalecanych działań do podjęcia, które naszym zdaniem będą adresowały potrzeby klienta.

 

WARSZTATY I SZKOLENIA


W trakcie prac warsztatowo-szkoleniowych, w zależności od oczekiwań klienta: (a) pomagamy pracownikom firmy lub jej gronu kierowniczemu czy zarządczemu wypracować własne rozwiązania, najlepiej odpowiadające potrzebom ich organizacji. Pracując w taki sposób wspomagamy zespół dzieląc się wiedzą ekspercką oraz odpowiadając za skuteczność procesu zespołowego; (b) przekazujemy wiedzę i doświadczenia zespołowi klienta, który następnie wykorzystuje ją do osiągania celów swojej firmy czy zespołu.

 

TYMCZASOWY OUTSOURCING


W sytuacjach wyjątkowych spowodowanych zdarzeniami losowymi i/lub przejściowymi trudnościami w pozyskaniu pracowników o brakujących kompetencjach oddelegowujemy do prac u klienta doświadczonych i kompetentnych konsultantów do wykonywania zdań i czynności operacyjnych. Niejednokrotnie współpraca ta przybiera charakter shadow management. W rezultacie za pomocą codziennej obserwacji zachowań konsultantów następuje transfer wiedzy do organizacji klienta i uzupełnienie praktycznych kompetencji.