Raport: sytuacja deweloperów mieszkaniowych z Catalyst po 2Q 2021 r.

Po raz pierwszy przychodzi nam analizować dane, które obejmują pełne 12 miesięcy od wybuchu pandemii. Oczywiście, aż nadto widoczny jest efekt niskiej bazy z kwietnia i maja 2020 r., jednak w drugim kwartale 2021 r. wyniki sprzedaży deweloperów osiągnęły poziomy, które jeszcze przed pojawieniem się Covid-19 uznano by za bardzo dobre. Analizowani przez nas deweloperzy znaleźli nabywców na 6 310 lokali w porównaniu do 6 170 w 1Q 2021 r. (+2,3% q/q) i 2 879 rok wcześniej (+119,2% r/r). To już kolejny kwartał z rzędu, gdy sprzedaż znajduje się pobliżu 6 tys. jednostek. Paliwem dla silnych wyników sprzedażowych są stopy procentowe, pozostające na rekordowo niskich poziomach oraz perspektywy silnego odbicia gospodarczego w kolejnych kwartałach. Przekłada się to na luzowanie polityki kredytowej przez banki, które udzielają coraz więcej kredytów hipotecznych.

Raport: sytuacja deweloperów mieszkaniowych z Catalyst po 1Q 2021 r.

Dom Maklerski Navigator: Mocny popyt na lokale mieszkalne. W najnowszej wersji naszej publikacji dokonaliśmy aktualizacji listy analizowanych deweloperów. W zestawieniu po raz pierwszy uwzględniliśmy dane Echo Investment. Natomiast ze względu na spłatę wszystkich notowanych serii obligacji, zrezygnowaliśmy z pokrycia analitycznego dla Polnord oraz Vantage Development. Pomimo aktualnego braku posiadania obligacji w obrocie przez J.W. Construction, […]

Zatwierdzenie Prospektu Creepy Jar SA

W dniu 17 marca 2021 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt spółki Creepy Jar sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Rolę firmy inwestycyjnej w procesie pełnił Dom Maklerski Navigator S.A., natomiast Navigator Capital S.A. był doradcą finansowym. Doradcą prawnym przy projekcie była kancelaria […]