DMNavigator liderem funkcji agenta emisji dla obligacji korporacyjnych

Dom Maklerski Navigator S.A. w trakcie pierwszych 12 miesięcy obowiązkowej dematerializacji obligacji zarejestrował 76 emisji o wartości przekraczającej 856 mln zł, dzięki czemu jesteśmy zdecydowanym liderem rynkowym tej funkcji: Zarejestrowaliśmy największą liczbę obligacji korporacyjnych wśród wszystkich agentów emisji Zarejestrowaliśmy obligacje o największej wartości wśród niebankowych domów maklerskich Co piąta emisja na rynku rejestrowana jest przez DMNavigator […]

ZPF: Polscy emitenci obligacji apelują o interwencję na rynku obligacji korporacyjnych

Epidemia koronawirusa praktycznie zamroziła polski rynek kapitałowy, powodując ryzyko braku wykupu obligacji przez emitentów, skutkujące stratami zainwestowanych pieniędzy zarówno przez inwestorów indywidualnych, jak i – w przypadku funduszy inwestycyjnych – przez posiadaczy jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych. Sektor apeluje do Rządu o podjęcie – wzorem innych krajów – pilnej interwencji na tym rynku. Brak skoordynowanej pomocy, […]

Felieton dla Parkietu: Jakie perspektywy obligacji korporacyjnych?

Zapraszamy do lektury felietonu Krzysztofa Dziubińskiego dla Parkietu, w którym podsumowuje on 2019 r. na rynku obligacji korporacyjnych oraz omawia perspektywy na 2020 r. Pełna publikacja: https://www.parkiet.com/Felietony/301209999-Jakie-perspektywy-obligacji-korporacyjnych.html  Rok 2019 na rynku obligacji upłynął pod znakiem istotnych zmian regulacyjnych, które były odpowiedzią prawodawcy na aferę GetBack, co istonie wpłynęło na przyśpieszenie profesjonalizacji rynku. Równocześnie rynek odbił […]

Nowelizacja Ustawy o ofercie – komentarz DMNavigator

Poniżej prezentujemy komentarz DM Navigator  do Ustawy z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Komentarz podsumowuje wszystkie kluczowe zmiany oraz ich praktyczny wpływ na rynek emisji akcji oraz obligacji. Od 23 października 2019 […]

Nowelizacja Ustawy o ofercie – komentarz DMNavigator

Poniżej prezentujemy komentarz DM Navigator  do Ustawy z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Komentarz podsumowuje wszystkie kluczowe zmiany oraz ich praktyczny wpływ na rynek emisji akcji oraz obligacji. Od 23 października 2019 […]

Felieton dla Parkietu: Rynek dostosował się do dematerializacji

Zapraszamy do lektury felietonu autorstwa Krzysztofa Dziubińskiego, Dyrektora Departamentu DCM w Navigator Capital Group, pt. “Rynek dostosował się do dematerializacji” opublikowanego w dniu 13.09.2019 w dzienniku Parkiet. Rynek dostosował się do dematerializacji Minęły dwa miesiące, od kiedy z dniem 1 lipca 2019 r. weszła w życie obowiązkowa dematerializacja wszystkich emisji certyfikatów inwestycyjnych, listów zastawnych oraz obligacji korporacyjnych. Rejestracja […]

Parkiet: Walka o pozycję na rynku agentów emisji nie będzie zacięta

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem przygotowanym przez Emila Szwedę dla Parkietu, w którym analizuje on rynek obligacji po wprowadzeniu obowiązkowej dematerializacji obligacji w KDPW.   #dmnavigator #obligacje #obligacjekorporacyjne #catalyst #agent #agentemisji #dematerializacja