Szanowni Państwo,

Dziękujemy za dokonanie weryfikacji tożsamości za pośrednictwem platformy Identt. Weryfikacja ta wkrótce zostanie przeanalizowana przez naszych pracowników.

Niezależnie od powyższego pragniemy zaprosić Państwa do Bazy Inwestorów Domu Maklerskiego Navigator S.A. Dołączając do Bazy Inwestorów uzyskają Państwo dostęp do informacji o trwających ofertach akcji oraz możliwość inwestowania w spółki przed ich debiutem na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Zapis do Bazy Inwestorów wiąże się z podpisaniem umowy ramowej umożliwiającej nam świadczenie dla Państwa usług Przyjmowania, Przekazywania i Wykonywania Zleceń na rynku pierwotnym (oferty publiczne) oraz wtórnym (transakcje nabycia lub zbycia instrumentów finansowych).

Usługa ta nie jest powiązana z usługą Rejestru Akcjonariuszy, zaś podpisanie umowy ramowej nie jest wymagane w kontekście utworzenia konta w Rejestrze Akcjonariuszy prowadzonym przez Dom Maklerski Navigator S.A.

Niemniej jednak, jeśli są Państwo zainteresowani przedmiotową usługą, uprzejmie prosimy o kliknięcie w poniższy link.