DUŻE ZAINTERESOWANIE SPÓŁKAMI PODCZAS GPW INNOVATION DAY.
W KONFERENCJI WZIĘŁO UDZIAŁ PRAWIE 1000 INWESTORÓW I 28 SPÓŁEK.

W ramach 11. edycji konferencji organizowanej przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) inwestorzy indywidualni, przedstawiciele instytucji finansowych i mediów mieli okazję spotkać się z zarządami prawie 30 innowacyjnych spółek z branży technologicznej, life science i gamingowej Współorganizatorami wydarzenia była Grupa INC oraz Dom Maklerski Navigator.

– Wysokie zainteresowanie kolejną edycją GPWInnovationDay pokazuje, jak potrzebne są spotkania spółek z inwestorami. Relacje inwestorskie są bardzo ważnym elementem funkcjonowania każdej spółki, a bezpośredni kontakt z jej obecnymi i potencjalnymi akcjonariuszami, nawet w formule online, zwiększa transparentność jej działań. Wierzymy, że takie inicjatywy mają pozytywny wpływ na funkcjonowanie rynku. Dziękuję Grupie INC i DM Navigator za aktywny udział w organizacji tego wydarzenia. – mówi Dariusz Mejszutowicz, Wicedyrektor Dział Rynku Pierwotnego, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.

Przez trzy dni GPWInnovationDay zaprezentowało się 28 spółek. Wśród nich znaczący udział miały spółki, które planują debiut na GPW lub NewConnect. Prezentacja na konferencji pozwoliła im przybliżyć uczestnikom ich modele biznesowe oraz plany rozwoju.

– Wierzymy, że spotkania z inwestorami są ważnym elementem giełdowego życia spółki, niezależnie od bieżącej koniunktury. Innowacyjne spółki z ciekawym pomysłem na rozwój mogą zainteresować inwestorów również w trudnym otoczeniu. Dowodem tego jest wysokie zainteresowanie konferencją oraz sukces kończącej się publicznej oferty akcji spółki Creotech o wartości blisko 40 mln PLN, którą jednocześnie przenosimy z NewConnect na parkiet GPW. – dodaje Dariusz Tenderenda Członek Zarządu DM Navigator.

Dom Maklerski Navigator specjalizuje się m.in. w pozyskiwaniu kapitału dla spółek z sektora life science, technologii i game dev, zarówno dla spółek wybierających się na NewConnect, jak i na rynek regulowany GPW. W ubiegłym roku zrealizował transakcje kapitałowe o wartości ponad 950 mln PLN, w tym obejmujące ponad 20 projektów pozyskania kapitału.

Spotkania spółek z inwestorami odbywały się przez trzy dni (13-15 czerwca), podczas nich uczestnicy mieli okazję wysłuchać prezentacji oraz zadać pytania prawie 30 spółkom:

  • Technologicznym: Bron.pl, CBRTP, Creotech, Eco5Tech, Emplocity, Escola, HiProMine, iPresso, Legimi, Passus, Skriware, Stars.Space, Versabox, QNA Technologies
  • Gamingowym: Different Tales, Ignibit, Incuvo, Plot Twist, Render Cube
  • Life science: Bioceltix, CanPoland, Medinice, MediSensonic, Milton Essex, Mofema,  SDS Optic,  Onco Therics