Prospekt Passus S.A. zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dn. 23 grudnia 2022 r.