DM NAVIGATOR – LIDER REJESTRU AKCJONARIUSZY

Dom Maklerski Navigator S.A., jako jeden z najbardziej aktywnych domów maklerskich w zakresie przechowywania i rejestrowania papierów wartościowych oraz niekwestionowany lider usługi rejestru akcjonariuszy (blisko 2.000 zawartych umów oraz kilkadziesiąt tysięcy zarejestrowanych akcjonariuszy), oferuje spółkom kompleksowe usługi wsparcia w procesie dematerializacji, w tym w zakresie doprowadzenia do otwarcia a następnie prowadzenia rejestru akcjonariuszy.

Dom Maklerski Navigator S.A. prowadzi rejestry spółek akcyjnych (S.A.), spółek komandytowo-akcyjnych (S.K.A.) a także prostych spółek akcyjnych (P.S.A.) oraz spółek europejskich. Rejestracji podlegają nie tylko akcje ale także np. warranty.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom spółek proponujemy wybór jednego z czterech pakietów, dostosowanych do potrzeb i charakteru spółek.

APLIKACJA WEB

Zapraszamy do obejrzenia filmu przedstawiającego aplikację DM Navigator do obsługi rejestru akcjonariuszy

 • Aplikacja jest dostępna w ramach wszystkich pakietów dla spółki i każdego akcjonariusza spółki.
 • Aplikacja umożliwia istotną automatyzację oraz pomaga zabezpieczyć proces odbioru dokumentów akcji od akcjonariuszy.
 • Oprócz funkcji wskazanych w filmie aplikacja zawiera dodatkowe funkcje związane z m.in. komunikacją z akcjonariuszami, udostępnianiem i przesyłaniem dokumentów, generowaniem przypomnień o wydarzeniach korporacyjnych.

DLACZEGO DM NAVIGATOR?

 

Chcesz otrzymać ofertę na rejestr DMNavigator? Wypełnij formularz!
Otrzymasz najbardziej elastyczną i merytoryczną ofertę na rynku.


Administratorem Państwa danych osobowych są spółki z Grupy Navigator Capital (Navigator Capital). Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przedstawienia naszej oferty oraz w celach zgodnych z udzieloną zgodą, pod warunkiem udzielenia zgody. Zgodę można wycofać w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Administratora znajdą Państwo w Polityce Prywatności [link]

WYDARZENIA

2020-01-09: Webinar: Rejestr akcjonariuszy |DM Navigator & Sadkowski i Wspólnicy

2020-01-27: Śniadanie biznesowe: Dematerializacja akcji. Rewolucja na spółek i akcjonariuszy | DM Navigator & Kochański&Partners

2020-01-29: Śniadanie biznesowe: Zmiany w prawie w 2020 r. dla spółek publicznych | DM Navigator & DZP

2020-01-29: Debata ekspercka na GPW: dematerializacja akcji | DM Navigator & Personalities.pl

2020-01-30: Śniadanie prawno-biznesowe | DM Navigator & EY

2020-02-05: Seminarium: COMPLIANCE – jak się przygotować do ważnych zmian w prawie w 2020 r. | DM Navigator & SEG & Wardyński & Partners

2020-02-06: Webinar: Rejestr akcjonariuszy | DM Navigator & SSW Pragmatic Solutions

2020-02-25: Śniadanie biznesowe: Kluczowe zmiany prawne dla niepublicznych oraz publicznych spółek akcyjnych w 2020 r. | DM Navigator & Kancelaria Olesiński i Wspólnicy

2020-02-26: XI Kongres Prawników Spółek Giełdowych SEG | DM Navigator & SEG

2020-03-02: Szkolenie: Rewolucja w spółkach akcyjnych i komandytowo-akcyjnych – obowiązkowa dematerializacja akcji | DM Navigator & Głuchowski Siemiątkowski Zwara i Partnerzy (Gdańsk)

2020-03-04: Webinar: Dematerializacja akcji w spółkach akcyjnych | DM Navigator & EY

2020-03-04: Kongres Regulacji Prawnych: Regulacje prawne z obszaru zarządzania wierzytelnościami

2020-03-05: Śniadanie biznesowe: Rejestr akcjonariuszy – obowiązkowa dematerializacja akcji | DM Navigator & JDP Drapała & Partners

2020-03-09: Śniadanie prawne: Obowiązek dematerializacji akcji w spółkach akcyjnych i komandytowo-akcyjnych | DM Navigator & MDDP Olkiewicz i Wspólnicy

2020-03-11: Konferencja: Obowiązkowa dematerializacja papierów wartościowych | DM Navigator & SEG & GPW & SSW Pragmatic Solutions & Sadkowski i Wspólnicy

2020-03-17: Webinar: Obowiązkowa dematerializacji akcji spółek niepublicznych: proces przygotowań, aspekty praktyczne funkcjonowania rejestrów, konsekwencje dla spółek i akcjonariuszy | DM Navigator & Rödl & Partner

2020-03-25: Konferencja: “Najpilniejsze wyzwania regulacyjno-nadzorcze” poprzedzająca Walne Zgromadzenie Członków SEG (transmisja online) | SEG

2020-04-06: Webinar: Rejestr akcjonariuszy – obowiązkowa dematerializacja akcji | DM Navigator oraz JDP Drapała & Partners

2020-04-15: Webinar: Obowiązkowa dematerializacja akcji spółek akcyjnych i SKA – problemy praktyczne z perspektywy spółek i ich Zarządów oraz Akcjonariuszy | DM Navigator & Kancelaria Ślązak, Zapiór i Wspólnicy

2020-04-22: Webinar: Dematerializacja akcji, obowiązki w zakresie beneficjenta rzeczywistego i ostatnie zmiany w ksh (eWZA, e-protokoły) – czyli jak zapewnić ład korporacyjny w 2020 r. | DM Navigator & EY

2020-04-28: Webinar: Obowiązkowa dematerializacja akcji oraz ostatnie zmiany w KSH (e-WZA, e-protokoły) | DM Navigator & SSW Pragmatic Solutions & Pracodawcy RP

2020-05-05: Webinar: Zmiany w funkcjonowaniu organów spółek oraz dematerializacja akcji | DM Navigator & DZP

2020-05-06: Webinar: Dematerializacja akcji. Rejestr akcjonariuszy | DM Navigator & Kancelaria ALTO

2020-05-08: Webinar: Obowiązkowa dematerializacja akcji | DM Navigator & Rödl & Partner

2020-05-14: Webinar: Ostatnie zmiany w KSH, ze szczególnym uwzględnieniem dematerializacji akcji | DM Navigator & Kancelaria Mrowiec Fiałek i Wspólnicy

2020-06-03: Webinar: Obowiązkowa dematerializacja akcji.Najważniejsze zagadnienia związane z zastawami na akcjach | DM Navigator & act BSWW legal & tax

2020-06-17: Webinar: Obowiązkowa dematerializacja oraz najważniejsze zmiany wynikające z Tarcz Antykryzysowych | DM Navigator & Kancelaria GESSEL

2020-06-23: Webinar: Wyzwania dla utrzymania ładu korporacyjnego w spółce – nowe obowiązki prawne spółek, w tym dematerializacja i możliwości oszczędności podatkowych z nimi związane | DM Navigator & Grant Thornton

2020-06-30: Webinar: Rejestr akcjonariuszy a zabezpieczenia na akcjach – wybrane problemy praktyczne z perspektywy wierzycieli finansowych dotyczące stosowanych w praktyce obrotu mechanizmów zabezpieczeń na akcjach w kontekście obowiązkowej dematerializacji akcji | DM Navigator & act BSWW & CEETA

2020-07-09: Webinar: Obowiązkowa dematerializacja – instrukcja działania i wyjaśnienie obaw spółek | DM Navigator

2020-07-20: Webinar: Obowiązek dematerializacji akcji w spółkach akcyjnych i komandytowo-akcyjnych | DM Navigator & MDDP Olkiewicz i Wspólnicy

2020-07-29: Webinar: Dematerializacja akcji – co to oznacza w praktyce? Wyjaśnienie obaw spółek | DM Navigator

2020-08-03: Webinar: Dematerializacja akcji w 60 minut | DM Navigator

2020-08-13: Webinar: Obowiązek dematerializacji akcji czyli co, jak i kiedy – instrukcja krok po kroku dla spółek | DM Navigator

2020-09-02: Webinar: Obowiązkowa dematerializacja jako wymóg KSH – instrukcja działania i wyjaśnienie obaw spółek | DM Navigator

2020-09-16: Webinar: Dematerializacja akcji – dla opornych | DM Navigator

2020-09-23: Webinar: Obowiązkowa dematerializacja akcji – szkolenie last minute | DM Navigator

2020-10-23: Webinar: Obowiązkowa dematerializacja akcji z perspektywy spółki publicznej | DM Navigator & GPW

2021-06-08: Webinar: Nowe technologie w funkcjonowaniu spółek prawa handlowego | DM Navigator

2021-09-07: Webinar: O rejestrze akcjonariuszy i dematerializacji raz jeszcze | DM Navigator

PUBLIKACJe

Przybliżając temat rejestru akcjonariuszy i dematerializacji dzielimy się wiedzą w tym zakresie. Zapraszamy do lektury naszych publikacji i wypowiedzi:

2019-11-25 Parkiet: Akcjonariuszu przygotuj się na rejestrację!

2019-12-04 Parkiet TV: Czy i komu potrzebny jest rejestr akcjonariuszy? Wywiad z Bartoszem Krzesiakiem

2019-12-10 Business Centre Club: Cyfrowy rejestr – część pierwsza

2019-12-18 Korporacyjnie.pl: Obowiązki i zadania podmiotu prowadzącego rejestr

2020-01-07 mojafirma.infor.pl: Dematerializacja akcji od 1 stycznia 2020 r. – co oznacza w praktyce ? (wywiad)

2020-01-09: Webinar: Rejestr akcjonariuszy | Sadkowski i Wspólnicy

2020-01-16 Business Centre Club: Rejestr akcjonariuszy – nowa rzeczywistość dla spółek akcyjnych

2020-01-20 Korporacyjnie.pl: Czynności niezbędne do otwarcia rejestru akcjonariuszy

2020-02-11 Puls Biznesu: Papierowe akcje przejdą do lamusa

2020-02-19: Forbes: Obowiązkowa dematerializacja akcji. Rejestr akcjonariuszy, czyli nowa rzeczywistość dla spółek

2020-02-19: Korporacyjnie.pl: Jawność danych zawartych w rejestrze akcjonariuszy

2020-02-22: Finanse i Controlling: Obowiązkowa dematerializacja akcji i rejestr akcjonariuszy

2020-03-01: Stock Market: Obowiązek dematerializacji wyzwaniem dla firm (artykuł na s. 72-73)

2020-03-11: Akademia Parkietu: Obowiązkowa dematerializacja papierów wartościowych

2020-03-31: Doradca Restrukturyzacyjny: Rejestr akcjonariuszy w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym

2020-04-02: Korporacyjnie.pl: Konsekwencje zmian dla spółek publicznych

2020-04-16: Business Centre Club: Obowiązkowa dematerializacja akcji z perspektywy akcjonariusza – terminy zmian aktualne

2020-04-20: Tarcze Antykryzysowe: Udogodnienia korporacyjne dla spółek. Obowiązkowa dematerializacja – terminy bez zmian

2020-06-10: Korporacyjnie.pl: Koszty związane z usługą prowadzenia rejestru akcjonariuszy

2020-08-03: Parkiet: Ład korporacyjny w czasach zarazy

2020-09-07: Korporacyjnie.pl: Odpowiedzialność zarządów spółek za nieprawidłowości związane z rejestrem akcjonariuszy

2020-09-07: Finanse i Controlling: Jak w czasach pandemii utrzymać ład korporacyjny w spółce

2020-09-14: Korporacyjnie.pl: Instytucja świadectwa rejestrowego

2020-09-21: Korporacyjnie.pl: Wypłata dywidendy w spółkach akcyjnych i komandytowo-akcyjnych po 1 marca 2021 r.

2020-09-28: Parkiet: Co czeka niefrasobliwych akcjonariuszy

2020-12-10: Business Centre Club: Obowiązkowa dematerializacja akcji i rejestr akcjonariuszy

2021-02-27: Parkiet: Papierowe akcje tracą swoją wartość

2021-06-15: Parkiet: Problemy spółek w związku z obowiązkową dematerializacją

2021-08-21: Parkiet: O raportowaniu nabycia akcji spółek nienotowanych

2021-09-23: Skutki niezwołania zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółek niepublicznych w ustawowym terminie

REJESTR I DEMATERIALIZACJA

Rejestr akcjonariuszy prowadzony jest przez dom maklerski w formie elektronicznej.

Kluczowe zasady prowadzenia rejestru:

 1. Wpis w rejestrze akcjonariuszy dokonywany jest na żądanie spółki lub osoby mającej interes prawny w dokonaniu wpisu, i dokonywany jest niezwłocznie, ale nie później niż w terminie tygodnia od dnia otrzymania żądania. Co do zasady wpis jest konstytutywny. O wpisie podmiot informuje niezwłocznie spółkę oraz osobę żądającą wpisu.
 2. Podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy bada treść i formę dokumentów uzasadniających dokonanie wpisu. Podmiot ten nie ma jednak obowiązku badania zgodności z prawem oraz prawdziwości dokumentów uzasadniających dokonanie wpisu, w tym podpisów zbywcy akcji lub osób ustanawiających ograniczone prawo rzeczowe na akcji, chyba że poweźmie w tym względzie uzasadnione wątpliwości.
 3. Rejestr akcjonariuszy jest jawny dla spółki i pozostałych akcjonariuszy, i podmioty te mogą żądać informacji z rejestru.
 4. Podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy jest obowiązany wydać dokument świadectwa rejestrowego niezwłocznie nie później jednak niż w terminie tygodnia od dnia zgłoszenia żądania. – jest to odpowiednik świadectwa depozytowego.
 5. Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji, np. dywidendy, za pośrednictwem podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy, chyba że statut stanowi inaczej.

Dom Maklerski Navigator SA, jako lider rynku rejestru akcjonariuszy oferuje spółkom kompleksowe usługi przygotowania się do otwarcia rejestru oraz usługę prowadzenia rejestru akcjonariuszy:

 • przygotowanie spółki do procesu przejścia z księgi akcyjnej na elektroniczny rejestr akcjonariuszy,
 • utworzenie rejestru,
 • prowadzenie rejestru akcjonariuszy zgodnie z wymogami KSH,
 • dokonywanie zmian w rejestrze w związku ze zmianą własności akcji, w szczególności w przypadku sprzedaży czy dziedziczenia,
 • ustanawianie w ramach rejestru blokad, zastawów itp.,
 • udostępnianie danych zawartych w rejestrze uprawnionym podmiotom, tj. w szczególności akcjonariuszom oraz emitentowi akcji,
 • wydawanie świadectw rejestrowych,
 • pośredniczenie w wypłacie dywidendy do akcjonariuszy, o ile statut emitenta nie stanowi inaczej,
 • wykonywanie wszelkich innych czynności związanych z rejestrem, wynikających z KSH lub innych przepisów prawa.

Rejestr akcjonariuszy będzie zawierał poniższe informacje:

 • firmę, siedzibę i adres spółki,
 • oznaczenie sądu rejestrowego i numer, pod którym spółka jest wpisana do rejestru,
 • datę zarejestrowania spółki i emisji akcji,
 • wartość nominalną (za wyjątkiem P.S.A., której akcje nie posiadają wartości nominalnej), serię i numer, rodzaj danej akcji i uprawnienia szczególne z akcji,
 • nazwisko i imię albo firmę (nazwę) akcjonariusza oraz adres jego zamieszkania albo siedziby albo inny adres do doręczeń, a także adres poczty elektronicznej, jeżeli akcjonariusz wyraził zgodę na komunikację w stosunkach ze spółką i podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy przy wykorzystaniu poczty elektronicznej,
 • na żądanie osoby mającej interes prawny – wpis o przejściu akcji lub praw zastawniczych na inną osobę albo o ustanowieniu na akcji ograniczonego prawa rzeczowego wraz z datą wpisu oraz wskazaniem nabywcy albo zastawnika lub użytkownika, adresu ich zamieszkania albo siedziby lub innych adresów do doręczeń, a także adresu poczty elektronicznej, jeżeli osoby te wyraziły zgodę na komunikację w stosunkach ze spółką i podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy przy wykorzystaniu poczty elektronicznej oraz liczby, rodzaju, serii i numerów nabytych albo obciążonych akcji,
 • na żądanie zastawnika albo użytkownika – wpis, że przysługuje mu prawo wykonywania prawa głosu z obciążonej akcji,
 • na żądanie akcjonariusza – wpis o wykreśleniu obciążenia jego akcji ograniczonym prawem rzeczowym,
 • wzmiankę o tym, czy akcje zostały w całości pokryte,
 • ograniczenia co do rozporządzania akcją,
 • postanowienia statutu (w przypadku P.S.A. – umowy spółki) o związanych z akcją obowiązkach wobec spółki.

Obowiązkowa dematerializacja akcji

W dniu 1 marca 2021 r. wszystkie dokumenty akcji z mocy prawa utraciły swoją ważność a akcjonariuszami są osoby ujawnione w rejestrze akcjonariuszy. Od tego dnia akcje nie stanowią już dokumentu potwierdzającego status akcjonariusza, tylko pozostają dokumentem dowodowym niezbędnym do aktualizacji rejestru akcjonariuszy (do dnia 1 marca 2026 r.).

Akcje nie mogą posiadać formy dokumentu i muszą być zarejestrowane w:

 • w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez dom maklerski, uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych lub bank powierniczy, albo
 • w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW).

Co istotne, akcje tej samej spółki nie mogą być zarejestrowane jednocześnie w rejestrze akcjonariuszy i KDPW. Oznacza to, że spółki akcyjne mające choć jedną akcję zarejestrowaną w KDPW, czyli na pewno wszystkie spółki publiczne (GPW oraz ASO NewConnect) muszą zarejestrować w KDPW wszystkie dotychczas niezarejestrowane akcje. Do tego co do zasady niezbędna jest usługa domu maklerskiego w postaci pośrednika rejestracyjnego, o którym więcej mowa w zakładce Przechowywanie i rejestrowanie papierów.

W przypadku spółki niebędącej spółką publiczną wybór podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy lub alternatywnie KDPW wymaga uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy (S.A. i S.K.A.) lub uchwały akcjonariuszy (P.S.A.). Przy zawiązaniu nowej spółki wyboru podmiotu dokonują założyciele (S.A. i S.K.A.) lub akcjonariusze (P.S.A.).

FAQ – NAJCZĘSTSZE PYTANIA

Zestawienie najczęściej zadawanych pytań dotyczących rejestru akcjonariuszy wraz naszymi odpowiedziami znajduje się na podstronie:

=> Rejestr akcjonariuszy – FAQ

Aplikacja DM Navigator do obsługi rejestru akcjonariuszy:

Rejestr Akcjonariuszy Web (dmnavigator.pl)

Regulamin świadczenia usługi prowadzenia rejestru akcjonariuszy w DM Navigator:

 • dla spółek akcyjnych i komandytowo – akcyjnych:

Regulamin Rejestru Akcjonariuszy dla spółek akcyjnych i komandytowo – akcyjnych (01.03.2022 r.)

 • dla prostych spółek akcyjnych:

 Regulamin Rejestru Akcjonariuszy dla prostych spółek akcyjnych (01.03.2022 r.)

DOŚWIADCZENIE
M&A
Oferty akcji i udziałów
Pozyskiwanie kapitału dłużnego