Uwaga inwestorzy!

Dom Maklerski Navigator S.A otrzymał informację o osobach podszywających się pod jego pracowników, którzy dzwonią do przypadkowych osób w celu zaoferowania inwestycji w papiery wartościowe (np. w akcje i obligacje).

Dom Maklerski Navigator S.A. podjął już czynności zabezpieczające i sprawdzające w tym zakresie, w tym podejmuje działania we współpracy z organami ścigania.

Niemniej jednak zwracamy uwagę, że pracownicy oraz współpracownicy Domu Maklerskiego Navigator S.A. nie wykonują samodzielnie telefonów do osób fizycznych nie będących jej klientami i nie namawiają do zakupu jakichkolwiek papierów wartościowych.

Zwracamy uwagę, aby w przypadku takiego kontaktu nie podejmować współpracy z taką osobą i nie dokonywać jakichkolwiek przelewów pieniężnych. W przypadku próby wyłudzenia – prosimy również o kontakt z nami poprzez nasz formularz kontaktowy.