EMISJE AKCJI (IPO/SPO)

Dom Maklerski Navigator wraz z Navigator Capital oferuje usługi kompleksowej organizacji finansowania poprzez emisje akcji. Realizujemy zarówno transakcje typu pre-IPO (private placement), IPO (pierwotne oferty publiczne), jak i SPO (wtórne oferty publiczne) – GPW / NewConnect.

Usługi związane z przygotowaniem i obsługą emisji akcji:

 • doradztwo w zakresie przygotowania spółki do emisji (m. in strukturyzacja powiązań kapitałowych, przygotowanie projekcji finansowych, wycena wartości spółki),
 • doradztwo w zakresie dostosowania spółki do obowiązujących zasad ładu korporacyjnego (corporate governance),
 • określenie szczegółowej struktury i warunków oferty,
 • przygotowanie dokumentu ofertowego dla potencjalnych inwestorów (prospekt emisyjny / memorandum inwestycyjne) oraz prezentacji inwestycyjnej,
 • przygotowanie zasad emisji / sprzedaży akcji oraz identyfikacja grup potencjalnych inwestorów,
 • budowa konsorcjum sprzedażowego,
 • sporządzenie raportu analitycznego,
 • organizacja i przeprowadzenie premarketingu oferty,
 • organizacja i przeprowadzenie road show oraz book building,
 • przyjmowanie zapisów, rozliczenie oferty i przydział akcji,
 • procedowanie przed KNF, KDPW i GPW,
 • doradztwo przy wypełnianiu obowiązków informacyjnych przez spółki publiczne.

Navigator Capital jako Autoryzowany Doradca na rynku NewConnect oferuje usługi:

 • przygotowania spółki do funkcjonowania na rynku NewConnect (m.in. szkolenie z zakresu obowiązków informacyjnych),
 • sporządzenie dokumentu informacyjnego na potrzeby, wprowadzenia akcji do obrotu na rynku NewConnect,
 • reprezentowanie spółki przed GPW oraz KDPW,
 • złożenie wymaganych oświadczeń dla potrzeb wprowadzenia akcji do obrotu na rynku NewConnect,
 • współdziałanie ze spółką w zakresie wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych oraz funkcjonowania na rynku NewConnect,
 • doradztwo przy przenoszeniu notowań akcji z NewConnect na rynek regulowany GPW.

W wyniku przeprowadzonej weryfikacji działalności Autoryzowanych Doradców w Alternatywnym Systemie Obrotu w latach 2016-2018 GPW za każdym razem kwalifikowała Navigator Capital S.A. do najlepszej grupy Autoryzowanych Doradców, tj. do grupy która otrzymała najwięcej punktów.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Wypełnij formularz kontaktowy, abyśmy poznali Twoje potrzeby i mogli odpowiedzieć na wszelkie pytania: