Webinar: Rejestr akcjonariuszy dla PSA oraz wybrane zagadnienia w zakresie wpisu zastawu do rejestru

W dniu 26 lutego 2023 r. o godzinie 11:00 odbędzie się webinar organizowany przez Dom Maklerski Navigator S.A., na którym poruszone zostaną zagadnienia związane z rejestrem akcjonariuszy dla prostych spółek akcyjnych („PSA”) oraz wybranych zagadnień w zakresie wpisu zastawu do rejestru.

Poniżej link do spotkania:

Webinar: Rejestr akcjonariuszy dla PSA oraz wybrane zagadnienia w zakresie wpisu zastawu do rejestru

 

Szczegółowa agenda spotkania wygląda następująco:

1. Rejestr akcjonariuszy dla Prostej Spółki Akcyjnej. (Godzina 11:00)

a) Uchwała akcjonariuszy w zakresie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

b) Zawarcie umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy oraz proces otwarcia rejestru.

c) Rola domu maklerskiego w codziennym funkcjonowaniu spółek korzystających z rejestru akcjonariuszy.

d) Rejestracja zmian w rejestrze akcjonariuszy.

 

2. Ustanowienie zastawu a wpis w rejestrze akcjonariuszy z perspektywy podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy. (Godzina 11:40)

a) Zastaw rejestrowy – kiedy powstaje (wpis w rejestrze zastawów vs wpis w RA).

b) Wystawienie świadectwa rejestrowego jako wymóg dokonania wpisu w rejestrze zastawów.

c) Świadectwo rejestrowe – sposób potwierdzenia ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego na akcjach oraz dokonania blokady akcji.

d) AML zastawnika.

 

3. Procedura zmiany podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy dla spółki akcyjnej, spółki komandytowo-akcyjnej oraz prostej spółki akcyjnej.

 

Prelegenci:

Patryk Piwowarek – Adwokat w Domu Maklerskim Navigator S.A.

Katarzyna Olejnik – Prawnik w Domu Maklerskim Navigator S.A.

Beata Ludzińska – Specjalista w Domu Maklerskim Navigator S.A.

 

#dematerializacja #rejestr #dmnavigator #rejestrakcjonariuszy #dematerializacjaakcji #PSA #rejestracjazastawu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *