Webinar: „Kapitał na rozwój – #NewConnect”

W dniu 3 grudnia 2020 r. eksperci Domu Maklerskiego Navigator S.A. – Dariusz Tenderenda (Członek Zarządu Domu Maklerskiego Navigator, partner w Navigator Capital Group) oraz Łukasz Wrona (Analityk akcji) wzięli udział organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. webinarze poświęconemu tematyce rynku NewConnect, zarówno z punktu widzenia emitentów, jak i inwestorów. Program webinaru obejmował […]

Parkiet: Legislacyjna odwilż dla europejskich parkietów

Zapraszamy do lektury artykułu zawierającego wypowiedzi Bartosza Krzesiaka, Dyrektora Departamentu ECM w Navigator Capital Group, pt. “Legislacyjna odwilż dla europejskich parkietów”, opublikowanego w dniu 25.07.2020 w dzienniku Parkiet. Link do artykułu: Legislacyjna odwilż dla europejskich parkietów Tekst artykułu: Przedstawiciele polskiego rynku kapitałowego rzadko są tak zgodni: twierdzą, że przyjęty w piątek przez Komisję Europejską pakiet rozwiązań […]

Rzeczpospolita: Producenci gier szturmują rynek NewConnect

Zapraszamy do lektury artykułu zawierającego wypowiedzi Łukasza Wrony, Analityka Domu Maklerskiego Navigator, pt. “Producenci gier szturmują rynek NewConnect”, opublikowanego w dniu 26.06.2020 w dzienniku Rzeczpospolita. Link do artykułu: Producenci gier szturmują rynek NewConnect

Parkiet: Inwestorzy uciekają z NewConnect

Zapraszamy do lektury artykułu zawierającego wypowiedzi Bartosza Krzesiaka, Dyrektora Departamentu ECM w Navigator Capital Group, pt. “Inwestorzy uciekają z NewConnect”, opublikowanego w dniu 02.03.2020 w dzienniku Parkiet. Link do artykułu: Inwestorzy uciekają z NewConnect   Bartosz Krzesiak Dyrektor Tel. kom.: +48 662 028 247 | E-mail: bartosz.krzesiak@navigatorcapital.pl

Parkiet TV: Czy i komu potrzebny jest rejestr akcjonariuszy? Wywiad z Bartoszem Krzesiakiem

Bartosz Krzesiak z Domu Maklerskiego Navigator był gościem wtorkowego Parkiet TV. Link do pełnego wywiadu oraz podsumowanie poniżej: Link – Parkiet.com Wywiad podsumowuje wszystkie kluczowe aspekty związane z wprowadzoną nowelą do KSH w zakresie obowiązkowej dematerializacji akcji. W ramach wywiadu Bartosz Krzesiak odpowiedział na kluczowe pytania związane z tym procesm, tj. m.in.: Których spółek dotyczy rejestr […]

Nowelizacja Ustawy o ofercie – komentarz DMNavigator

Poniżej prezentujemy komentarz DM Navigator  do Ustawy z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Komentarz podsumowuje wszystkie kluczowe zmiany oraz ich praktyczny wpływ na rynek emisji akcji oraz obligacji. Od 23 października 2019 […]

FERRUM S.A. | Zatwierdzenie prospektu emisyjnego

W dniu 19 lipca 2019 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny spółki FERRUM S.A. dla której Dom Maklerski Navigator pełnił funkcję firmy inwestycyjnej. Prospekt emisyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym GPW akcji serii F o łącznej wartości 127 mln PLN, powstałych w drodze konwersji długu […]

Debiut Moonlit na rynku NewConnect

W dniu 26 czerwca 2019 r. na parkiecie NewConnect zadebiutowała spółka Moonlit S.A. dla której Navigator Capital S.A. pełnił funkcję Autoryzowany Doradca i koordynował proces wprowadzenia akcji do obrotu w NewConnect. Od początku istnienia Moonlit S.A. prowadzi działalność jako software house realizując projekty na zlecenie obejmujące produkcję zarówno całych gier jak  i technologii do gier, […]

Wprowadzenie do obrotu akcji serii A i B spółki 7Levels S.A.

Navigator Capital uczestniczył jako Autoryzowany Doradca w procesie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynek NewConnect) 185.001 akcji serii A oraz 150.000 akcji serii B spółki 7Levels S.A. Uchwałą nr 332/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  podjął decyzję o wprowadzeniu do […]